• Festyn Bezpieczna Szkoła - Bezpieczna Lubelszczyzna foto-2a

  Festyn Bezpieczna Szkoła – Bezpieczna Lubelszczyzna

  15 czerwca 2016 r. na Błoniach przy Zamku Lubelskim odbył się II „Festyn Bezpieczna Szkoła – Bezpieczna Lubelszczyzna”. Festyn był wspólnym przedsięwzięciem Wojewody Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin i Lubelskiego Kuratora Oświaty. Celem imprezy […]

  Czytaj dalej...
 • straz_miejska_25

  Uroczystości z okazji 25-lecia Straży Miejskiej w Lublinie

  10 czerwca 2016 r. w Centrum Kultury odbyły się uroczystości z okazji 25-lecia Straży Miejskiej w Lublinie. Była to okazja do wręczenia odznaczeń, awansów i wyróżnień. Między innymi odznaczenie otrzymał pan Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony […]

  Czytaj dalej...
 • bug_konferencja_nik_2016_04_21

  Konferencja – Ochrona wód rzeki Bug przed zanieczyszczeniami

  21 kwietnia 2016 r. odbyła się konferencja podsumowująca wyniki kontroli „Ochrona wód rzeki Bug przed zanieczyszczeniami”. Spotkanie miało miejsce w Dworku Kościuszków w Lublinie, na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Podczas konferencji przedstawiono […]

  Czytaj dalej...
 • spotkanie_starostwo_wlodawskie_2016_04_s

  Zachowanie czystości j. Białego Włodawskiego

  6 kwietnia 2016 r. Arkadiusz Iwaniuk Z-ca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zaprezentował stan środowiska Jeziora Białego na spotkaniu odbywającym się w Starostwie Powiatowym we Włodawie. Omówione zostały tematy związane z przygotowaniem do sezonu turystyczno-wypoczynkowego nad Jeziorem Białym […]

  Czytaj dalej...
 • portal_jakosci_powietrza_GIOS

  Portal Jakości Powietrza GIOŚ

  Na portalu prezentowane są dane dotyczące jakości powietrza z wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska (WIOŚ) oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ). W nowej wersji Portalu Jakości Powietrza prezentowane są wizualizacje bieżących danych pomiarowych o jakości powietrza […]

  Czytaj dalej...

Aktualności

Awaria miernika

Z powodu awarii miernika benzenu na stacji  Lublin do czasu naprawy nie będzie danych o stężeniach węglowodorów na stronach WIOŚ jak i na Portalu Jakości Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska . […]

Lubelskie Dni Nauki i Biznesu

Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie uczestniczył w Lubelskich Dniach Nauki i Biznesu w dniach 14 – 15 czerwca 2016 r. Konferencja była skierowana do przedsiębiorców, przedstawicieli świata […]

Pożar wysypiska na Ukrainie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że w związku z pożarem składowiska odpadów w miejscowości Grzybowice Wielkie koło Lwowa podjął decyzję o przeprowadzeniu badań wód rzeki Bug w Kryłowie, celem oceny […]

Komunikaty o stanie środowiska

Przekroczenia zanieczyszczeń pyłowych

Informujemy o ryzyku wystąpienia w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) oraz strefie lubelskiej (kod:PL0602) przekroczenia dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2016 r. Obliczona, zgodnie z  wytycznymi opracowanymi przez […]

Zanieczyszczenia powietrza – przekroczenia

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o ryzyku wystąpienia w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) oraz w strefie lubelskiej (kod:PL0602) przekroczenia poziomu docelowego benzo/a/pirenu w 2016 r. Poziom docelowy określony rozporządzeniem MŚ z dnia […]

Przekroczenia stężenia pyłu w powietrzu

Informujemy o wystąpieniu w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) oraz strefie lubelskiej (kod:PL0602) przekroczeń dopuszczalnego średniorocznego stężenia pyłu PM2,5 oraz docelowego średniorocznego stężenia benzo(a)pirenu w powietrzu w 2015 r.  Przekroczenia pyłu PM2,5 wystąpiły […]

Przekroczenia zanieczyszczeń pyłowych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) oraz strefie lubelskiej (kod:PL0602) przekroczeń dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2015 r., na stacjach: […]

Poziom radiacji po awarii pod Petersburgiem

Komunikat – Państwowej Agencji Atomistyki W związku z ukazującymi się w mediach, od dwóch dni, informacjami, dotyczącymi incydentu w elektrowni jądrowej Sosnowy Bór pod Sankt Petersburgiem informujemy, że sytuacja ta nie stanowi żadnego […]