• raport_2016

  Raport 2016

  Zapraszamy do lektury najnowszego RAPORTU O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2016 ROKU.  

  Czytaj dalej...
 • Portal informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska, umożliwiający społeczeństwu dostęp do informacji o ustaleniach z przeprowadzonych kontroli oraz o podjętych działaniach pokontrolnych

  Informacje o kontrolach WIOŚ

  Portal informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska, umożliwiający społeczeństwu dostęp do informacji o ustaleniach z przeprowadzonych kontroli oraz o podjętych działaniach pokontrolnych – http://iswk.gios.gov.pl/

  Czytaj dalej...
 • portal_jakosci_powietrza_GIOS

  Portal Jakości Powietrza

  Na portalu prezentowane są dane dotyczące jakości powietrza z wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska (WIOŚ) oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ). W nowej wersji Portalu Jakości Powietrza prezentowane są wizualizacje bieżących danych pomiarowych o jakości powietrza […]

  Czytaj dalej...

Aktualności

Awaria stacji

WIOŚ w Lublinie informuje, że w związku z awarią przesyłu danych  ze  stacji pomiarowej w Białej Podlaskiej  przy ul. Orzechowej, nie będzie prezentacji wyników na stronie internetowej WIOŚ i Portalu Jakości Powietrza  GIOŚ. […]

Przerwa konserwacyjna

Brak wyników benzenu w dniu dzisiejszym ze stacji zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Obywatelskiej spowodowany jest prowadzeniem prac technicznych mających na celu sprawdzenie poprawności pracy analizatora. Przepraszamy za utrudnienia.

Wysokie stężenia pyłu

Dnia 8.01.2018 r. w godzinach wieczornych i nocnych nastąpił wzrost stężeń pyłów w powietrzu, co znacznie pogorszyło jego jakość. Wysokie wartości stężeń dotyczyły pyłu PM10 i PM2,5. Na stacji w Lublinie przy […]

Awaria w elektrowni jądrowej Chmielnicki

Polska Agencja Atomistyki informuje że awaria w elektrowni jądrowej Chmielnicki na Ukrainie nie spowodowała zagrożenia radiologicznego dla Polski. Oryginalna treść komunikatu w serwisie Polskiej Agencji Atomistyki.

Biały Słup

Informujemy, że brak wyników ze stacji monitoringu jakości powietrza w Białym Słupie zlokalizowanej na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego spowodowany jest prowadzeniem prac związanych z przeniesieniem stacji do miejscowości Florianka zlokalizowanej również […]

Jakość powietrza a obowiązujące kryteria

W związku z ukazywaniem się w mediach nieprecyzyjnych, a nawet błędnych informacji na temat zanieczyszczenia powietrza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie wyjaśnia co następuje. Jakość powietrza monitorowana jest przez Wojewódzki […]

Komunikaty o stanie środowiska

Wysokie stężenia pyłu

Dnia 8.01.2018 r. w godzinach wieczornych i nocnych nastąpił wzrost stężeń pyłów w powietrzu, co znacznie pogorszyło jego jakość. Wysokie wartości stężeń dotyczyły pyłu PM10 i PM2,5. Na stacji w Lublinie przy […]

Jakość powietrza a obowiązujące kryteria

W związku z ukazywaniem się w mediach nieprecyzyjnych, a nawet błędnych informacji na temat zanieczyszczenia powietrza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie wyjaśnia co następuje. Jakość powietrza monitorowana jest przez Wojewódzki […]

Przekroczenia stężeń pyłu

Dnia 17.12.2017 r. w godzinach wieczornych i nocnych nastąpił wzrost stężeń pyłów w powietrzu co znacznie pogorszyło jego jakość. Na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej oraz w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej odnotowano przekroczenie poziomu […]

Przekroczenia stężeń pyłu w 2017 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) przekroczenia dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2017 r. Na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej  liczba […]

Indeks Jakości Powietrza

Poniżej prezentujemy stanowisko Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w sprawie Indeksu Jakości Powietrza – oryginalna treść w serwisie GIOŚ.   Polski Indeks Jakości Powietrza a indeks europejski – stanowisko […]

Przekroczenia zanieczyszczeń pyłowych

W dniu 6.11.2017 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Obliczona średnia dobowa z niezweryfikowanych wartości 1- godzinnych wynosiła 65,7 […]