• Portal informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska, umożliwiający społeczeństwu dostęp do informacji o ustaleniach z przeprowadzonych kontroli oraz o podjętych działaniach pokontrolnych

  Informacje o kontrolach WIOŚ

  Portal informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska, umożliwiający społeczeństwu dostęp do informacji o ustaleniach z przeprowadzonych kontroli oraz o podjętych działaniach pokontrolnych – http://iswk.gios.gov.pl/

  Czytaj dalej...
 • okładka raportu

  Raport 2015

  W naszym serwisie informacyjnym jest już umieszczony do pobrania najnowszy  „Raport o stanie środowiska woj. lubelskiego w 2015 r.” Zachęcamy do zapoznania się z tekstem raportu.

  Czytaj dalej...
 • prognozy_ozonowe

  Prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem

  Od 1 kwietnia br. na portalu www.powietrze.gios.gov.pl w MENU w zakładce „Prognozy jakości powietrza > Krótkoterminowe” codziennie rano prezentowane będą trzydniowe prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem troposferycznym dla całej Polski oraz poszczególnych województw. Więcej informacji na stronie […]

  Czytaj dalej...
 • portal_jakosci_powietrza_GIOS

  Portal Jakości Powietrza GIOŚ

  Na portalu prezentowane są dane dotyczące jakości powietrza z wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska (WIOŚ) oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ). W nowej wersji Portalu Jakości Powietrza prezentowane są wizualizacje bieżących danych pomiarowych o jakości powietrza […]

  Czytaj dalej...

Aktualności

Portal informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska, umożliwiający społeczeństwu dostęp do informacji o ustaleniach z przeprowadzonych kontroli oraz o podjętych działaniach pokontrolnych

Informacje o kontrolach WIOŚ

Portal informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska, umożliwiający społeczeństwu dostęp do informacji o ustaleniach z przeprowadzonych kontroli oraz o podjętych działaniach pokontrolnych – http://iswk.gios.gov.pl/

XIII Lubelski Piknik Naukowy

Dnia 18 września 2016 r. na stadionie Arena Lublin odbył się XIII Lubelski Piknik Naukowy. Wśród instytucji zaproszonych przez organizatora do wystawienia swojego stanowiska, podobnie jak w ubiegłym roku, […]

Zapach spalenizny w powietrzu

W związku ze  zgłoszeniami napływającymi z Lubelszczyzny, szczególnie z pasa przygranicznego, dotyczącymi uciążliwości zapachowych, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie wyjaśnia, że  ich prawdopodobną przyczyną są pożary torfowisk za wschodnią […]

Spalanie odpadów roślinnych

W związku z okresem jesiennego porządkowania działek i ogrodów Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie sygnalizuje, że spalanie odpadów roślinnych i resztek pouprawowych w piecach i kotłowniach domowych oraz na otwartej przestrzeni jest źródłem […]

Afrykański Pomór Świń

Aktualne informacje na temat Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) są dostępne na stronach serwisu informacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 50, 20-325 Lublin, tel.: 81 7442885

okładka raportu

Raport 2015

W naszym serwisie informacyjnym jest już umieszczony do pobrania najnowszy  „Raport o stanie środowiska woj. lubelskiego w 2015 r.” Zachęcamy do zapoznania się z tekstem raportu.

Komunikaty o stanie środowiska

Zapach spalenizny w powietrzu

W związku ze  zgłoszeniami napływającymi z Lubelszczyzny, szczególnie z pasa przygranicznego, dotyczącymi uciążliwości zapachowych, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie wyjaśnia, że  ich prawdopodobną przyczyną są pożary torfowisk za wschodnią […]

Przekroczenia zanieczyszczeń pyłowych

Informujemy o ryzyku wystąpienia w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) oraz strefie lubelskiej (kod:PL0602) przekroczenia dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2016 r. Obliczona, zgodnie z  wytycznymi opracowanymi przez […]

Zanieczyszczenia powietrza – przekroczenia

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o ryzyku wystąpienia w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) oraz w strefie lubelskiej (kod:PL0602) przekroczenia poziomu docelowego benzo/a/pirenu w 2016 r. Poziom docelowy określony rozporządzeniem MŚ z dnia […]

Przekroczenia stężenia pyłu w powietrzu

Informujemy o wystąpieniu w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) oraz strefie lubelskiej (kod:PL0602) przekroczeń dopuszczalnego średniorocznego stężenia pyłu PM2,5 oraz docelowego średniorocznego stężenia benzo(a)pirenu w powietrzu w 2015 r.  Przekroczenia pyłu PM2,5 wystąpiły […]

Przekroczenia zanieczyszczeń pyłowych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) oraz strefie lubelskiej (kod:PL0602) przekroczeń dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2015 r., na stacjach: […]

Poziom radiacji po awarii pod Petersburgiem

Komunikat – Państwowej Agencji Atomistyki W związku z ukazującymi się w mediach, od dwóch dni, informacjami, dotyczącymi incydentu w elektrowni jądrowej Sosnowy Bór pod Sankt Petersburgiem informujemy, że sytuacja ta nie stanowi żadnego […]