• Wojewoda_w_WIOS_Lublin_2016_foto_2

  Wizyta Wicewojewody Lubelskiego w WIOŚ

  14 stycznia 2016 r. Pan Robert Gmitruczuk Wicewojewoda Lubelski odwiedził Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu wizyt w jednostkach administracji zespolonej podlegających nadzorowi wicewojewody. Podczas spotkania omówiono problemy […]

  Czytaj dalej...
 • portal_jakosci_powietrza_GIOS

  Portal Jakości Powietrza GIOŚ

  Na portalu prezentowane są dane dotyczące jakości powietrza z wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska (WIOŚ) oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ). W nowej wersji Portalu Jakości Powietrza prezentowane są wizualizacje bieżących danych pomiarowych o jakości powietrza […]

  Czytaj dalej...
 • szkolenie chromatograficzne w WIOŚ Lublin

  Szkolenie pracowników laboratoriów WIOŚ

  W dniach 19-20 listopada w WIOŚ Lublin przeprowadzono szkolenie dla pracowników laboratoriów WIOŚ zajmujących się chromatografią. Tematem szkolenia były Podstawy teoretyczne i praktyczne techniki MRM wykorzystywanej w analizach LC/MSMS i GC/MSMS. Szkolenie i ćwiczenia praktyczne przeprowadzili […]

  Czytaj dalej...

Aktualności

Przekroczenia zanieczyszczeń pyłowych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) oraz strefie lubelskiej (kod:PL0602) przekroczeń dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2015 r., na stacjach: […]

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW) to ogólnoeuropejska akcja, której głównym zadaniem jest inicjowanie działań promujących i wspierających stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju we wszystkich jego aspektach. Inicjatywa jest skierowana do obywateli […]

Wojewoda_w_WIOS_Lublin_2016_foto_2

Wizyta Wicewojewody Lubelskiego w WIOŚ

14 stycznia 2016 r. Pan Robert Gmitruczuk Wicewojewoda Lubelski odwiedził Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu wizyt w jednostkach administracji zespolonej podlegających nadzorowi […]

Poziom radiacji po awarii pod Petersburgiem

Komunikat – Państwowej Agencji Atomistyki W związku z ukazującymi się w mediach, od dwóch dni, informacjami, dotyczącymi incydentu w elektrowni jądrowej Sosnowy Bór pod Sankt Petersburgiem informujemy, że sytuacja ta nie stanowi żadnego […]

Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski

27 listopada br. Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie wziął udział w spotkaniu zorganizowanym w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przez Konsorcjum „Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski”. W pierwszej części odbyła […]

Komunikaty o stanie środowiska

Przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601 oraz w strefie lubelskiej (kod:PL0602) w 2015 r. przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w powietrzu określonego dla stężeń 24-godzinnych. Przekroczenia […]

Niska emisja – sezon grzewczy

W okresie sezonu grzewczego, trwającego od września do kwietnia, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie rejestruje na stacjach monitoringu jakości powietrza podwyższone, często przekraczające dopuszczalne normy, stężenia pyłu PM10, PM2,5 […]

Pył – przekroczenia

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu  w strefie lubelskiej (kod:PL0602) na stacji w Chełmie przy ul. Jagiellońskiej (kod stacji: LbChelmJagWIOS) przekroczeń dopuszczalnych 24 – godzinnych stężeń pyłu PM10 […]

Przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o ryzyku wystąpienia w strefie lubelskiej (kod strefy: PL0602) przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5 w 2015 r. Stężenie średnie ze stężeń 24-godzinnych monitorowanych na stacji […]

Przekroczenia poziomu informowania ozonu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w strefie lubelskiej (kod:PL0602) przekroczenia poziomu informowania ozonu. Poziom informowania określony rozporządzeniem MŚ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów […]

Zapach spalenizny w powietrzu

Państwowa Agencja Atomistyki Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych informuje, że otrzymane dzisiaj dane pomiarowe ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych za okres 10-17.08.2015 r. potwierdziły nieznacznie podwyższone stężenie aktywności Cs-137 w powietrzu […]