• prognozy_ozonowe

  Prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem

  Od 1 kwietnia br. na portalu www.powietrze.gios.gov.pl w MENU w zakładce „Prognozy jakości powietrza > Krótkoterminowe” codziennie rano prezentowane będą trzydniowe prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem troposferycznym dla całej Polski oraz poszczególnych województw. Więcej informacji na stronie […]

  Czytaj dalej...
 • zalew_zemborzycki_woda

  Stan czystości wody w Zalewie Zemborzyckim

  W dniu 1 lipca 2016 r. przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie dokonali wizji lokalnej Zalewu Zemborzyckiego w miejscach wykorzystywanych do kąpieli: Marina i Słoneczny Wrotków, podczas której dokonano oceny organoleptycznej jakości wody w Zalewie. Stwierdzono, że woda jest […]

  Czytaj dalej...
 • bug_konferencja_nik_2016_04_21

  Konferencja – Ochrona wód rzeki Bug przed zanieczyszczeniami

  21 kwietnia 2016 r. odbyła się konferencja podsumowująca wyniki kontroli „Ochrona wód rzeki Bug przed zanieczyszczeniami”. Spotkanie miało miejsce w Dworku Kościuszków w Lublinie, na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Podczas konferencji przedstawiono […]

  Czytaj dalej...
 • spotkanie_starostwo_wlodawskie_2016_04_s

  Zachowanie czystości j. Białego Włodawskiego

  6 kwietnia 2016 r. Arkadiusz Iwaniuk Z-ca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zaprezentował stan środowiska Jeziora Białego na spotkaniu odbywającym się w Starostwie Powiatowym we Włodawie. Omówione zostały tematy związane z przygotowaniem do sezonu turystyczno-wypoczynkowego nad Jeziorem Białym […]

  Czytaj dalej...
 • portal_jakosci_powietrza_GIOS

  Portal Jakości Powietrza GIOŚ

  Na portalu prezentowane są dane dotyczące jakości powietrza z wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska (WIOŚ) oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ). W nowej wersji Portalu Jakości Powietrza prezentowane są wizualizacje bieżących danych pomiarowych o jakości powietrza […]

  Czytaj dalej...

Aktualności

97 rocznica utworzenia Policji

22 lipca 2016 r. w siedzibie Wojewódzkiej Komendy Policji w Lublinie odbyły się obchody 97 rocznicy utworzenia Policji. W czasie uroczystości Leszek Żelazny – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska został […]

Wakacyjna Wojewódzka Zbiórka Krwi

15 lipca 2016 r. pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie przyłączyli się do akcji Wakacyjnej Wojewódzkiej Zbiórki Krwi. Krew pobierano w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Poniżej relacja […]

Spotkanie z przedstawicielami Miasta Lwowa

13 lipca 2016 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Miasta Lwowa. Głównym zagadnieniem poruszonym w trakcie rozmów była współpraca z Ukrainą w zakresie ochrony […]

Sesja Rady Powiatu Bialskiego i Parczewskiego

30 czerwca 2016 r. przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej uczestniczyli w posiedzeniach sesji Rady Powiatu Bialskiego i Parczewskiego. Pracownicy WIOŚ w Lublinie przedstawili informację nt. stanu […]

Ogólnopolskie Dni NATO – Lublin razem z NATO

Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek oraz szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie płk dypl. Piotr Chudzik zapraszają mieszkańców województwa lubelskiego na „Ogólnopolskie Dni NATO – Lublin razem z NATO”. […]

prognozy_ozonowe

Prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem

Od 1 kwietnia br. na portalu www.powietrze.gios.gov.pl w MENU w zakładce „Prognozy jakości powietrza > Krótkoterminowe” codziennie rano prezentowane będą trzydniowe prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem troposferycznym dla całej Polski […]

Komunikaty o stanie środowiska

Przekroczenia zanieczyszczeń pyłowych

Informujemy o ryzyku wystąpienia w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) oraz strefie lubelskiej (kod:PL0602) przekroczenia dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2016 r. Obliczona, zgodnie z  wytycznymi opracowanymi przez […]

Zanieczyszczenia powietrza – przekroczenia

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o ryzyku wystąpienia w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) oraz w strefie lubelskiej (kod:PL0602) przekroczenia poziomu docelowego benzo/a/pirenu w 2016 r. Poziom docelowy określony rozporządzeniem MŚ z dnia […]

Przekroczenia stężenia pyłu w powietrzu

Informujemy o wystąpieniu w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) oraz strefie lubelskiej (kod:PL0602) przekroczeń dopuszczalnego średniorocznego stężenia pyłu PM2,5 oraz docelowego średniorocznego stężenia benzo(a)pirenu w powietrzu w 2015 r.  Przekroczenia pyłu PM2,5 wystąpiły […]

Przekroczenia zanieczyszczeń pyłowych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) oraz strefie lubelskiej (kod:PL0602) przekroczeń dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2015 r., na stacjach: […]

Poziom radiacji po awarii pod Petersburgiem

Komunikat – Państwowej Agencji Atomistyki W związku z ukazującymi się w mediach, od dwóch dni, informacjami, dotyczącymi incydentu w elektrowni jądrowej Sosnowy Bór pod Sankt Petersburgiem informujemy, że sytuacja ta nie stanowi żadnego […]