• serwis_kapieliska_2018

  Kąpieliska

  Państwowa Inspekcja Sanitarna uruchomiła serwis informacyjny o kąpieliskach. Zawiera on wykaz wszystkich wyznaczonych uchwałami rad gmin kąpielisk oraz o  jakości wody w w tych kąpieliskach. Serwis dostępny jest na stronach Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

  Czytaj dalej...
 • prognozy_ozonowe

  Prognozy stężeń ozonu

  Informujemy że w serwisie informacyjny Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska są już dostępne krótkoterminowe prognozy jakości powietrza dla ozonu z terenu woj. lubelskiego.

  Czytaj dalej...
 • raport_2016

  Raport 2016

  Zapraszamy do lektury najnowszego RAPORTU O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2016 ROKU.  

  Czytaj dalej...
 • Portal informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska, umożliwiający społeczeństwu dostęp do informacji o ustaleniach z przeprowadzonych kontroli oraz o podjętych działaniach pokontrolnych

  Informacje o kontrolach WIOŚ

  Portal informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska, umożliwiający społeczeństwu dostęp do informacji o ustaleniach z przeprowadzonych kontroli oraz o podjętych działaniach pokontrolnych – http://iswk.gios.gov.pl/

  Czytaj dalej...
 • portal_jakosci_powietrza_GIOS

  Portal Jakości Powietrza

  Na portalu prezentowane są dane dotyczące jakości powietrza z wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska (WIOŚ) oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ). W nowej wersji Portalu Jakości Powietrza prezentowane są wizualizacje bieżących danych pomiarowych o jakości powietrza […]

  Czytaj dalej...

Aktualności

serwis_kapieliska_2018

Kąpieliska

Państwowa Inspekcja Sanitarna uruchomiła serwis informacyjny o kąpieliskach. Zawiera on wykaz wszystkich wyznaczonych uchwałami rad gmin kąpielisk oraz o  jakości wody w w tych kąpieliskach. Serwis dostępny jest na stronach […]

19 maja

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska informuje że zgodnie z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dzień 4 maja (piątek)  jest dniem wolnym od pracy dla urzędników administracji rządowej i w związku […]

Benzen – Biała Podlaska

Informujemy, że nastąpiła awaria analizatora benzenu na stacji w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej, wiąże się to z brakiem wyników na stronie internetowej i portalu jakości powietrza GIOŚ.  Prowadzone są prace mające na celu […]

Wymiana analizatorów

Informujemy, że w dniach 10 i 11 maja 2018 r. mogą występować przerwy w prezentacji wyników pomiarów zanieczyszczeń gazowych (SO2, NO, O3, CO) ze stacji Lublin ul. Obywatelska z powodu wykonywania kalibracji i sprawdzania […]

Prace konserwacyjne

Informujemy, że na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej w dniu dzisiejszym tj. 9.05.2018 r.  trwają prace w zakresie wymiany analizatorów pyłu PM10 i PM2,5. W związku z tym, do czasu wdrożenia nowego miernika, mogą występować […]

Komunikaty o stanie środowiska

prognozy_ozonowe

Prognozy stężeń ozonu

Informujemy że w serwisie informacyjny Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska są już dostępne krótkoterminowe prognozy jakości powietrza dla ozonu z terenu woj. lubelskiego.

Pył PM10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o utrzymującym się  w strefie lubelskiej (kod:PL0602) ryzyku przekroczenia dopuszczalnego 24-godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2018 r. na stacjach: w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej […]

Ryzyko przekroczenia stężeń pyłu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w strefie lubelskiej (kod:PL0602) ryzyka przekroczenia dopuszczalnego 24-godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2018 r. Obliczona, zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez GIOŚ, […]

Duże stężenia pyłu

Od kilku dni utrzymują się podwyższone stężenia pyłów w powietrzu, co wpływa znacznie na pogorszenie jego jakości. Dnia 08.03.2018 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej odnotowano ponownie przekroczenie poziomu dopuszczalnego […]

Wysokie stężenia pyłu

Od kilku dni utrzymują się wysokie stężenia pyłów w powietrzu, co wpływa znacznie na pogorszenie jego jakości. Dnia 07.03.2018 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu […]

Zanieczyszczenia pyłowe

Od kilku dni utrzymują się wysokie stężenia pyłów w powietrzu, co wpływa znacznie na pogorszenie jego jakości. Dnia 05.03.2018 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej oraz w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej odnotowano przekroczenie […]