• jakosci powietrza

  Informacja o jakości powietrza

  W związku z licznymi zapytaniami wpływającymi do WIOŚ w Lublinie odnośnie przebywania na zewnątrz w sytuacji zagrożenia smogiem i zwiększonego zapylenia powietrza informujemy o możliwości  zapoznania się z aktualną sytuacją i prognozą jakości powietrza z wszystkich naszych stacji pomiarowych na Portalu Jakości […]

  Czytaj dalej...
 • raport_2013_2015

  Stan środowiska 2013-2015

  Przekrojowy raport prezentujący stan środowiska woj. lubelskiego w latach 2013-2015 jest do pobrania z naszego serwisu – Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w latach 2013-2015 . Zachęcamy do zapoznania się z tym opracowaniem.

  Czytaj dalej...
 • jcwp

  Stan jednolitych części wód powierzchniowych

  Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych została wykonana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji […]

  Czytaj dalej...
 • Portal informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska, umożliwiający społeczeństwu dostęp do informacji o ustaleniach z przeprowadzonych kontroli oraz o podjętych działaniach pokontrolnych

  Informacje o kontrolach WIOŚ

  Portal informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska, umożliwiający społeczeństwu dostęp do informacji o ustaleniach z przeprowadzonych kontroli oraz o podjętych działaniach pokontrolnych – http://iswk.gios.gov.pl/

  Czytaj dalej...
 • portal_jakosci_powietrza_GIOS

  Portal Jakości Powietrza GIOŚ

  Na portalu prezentowane są dane dotyczące jakości powietrza z wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska (WIOŚ) oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ). W nowej wersji Portalu Jakości Powietrza prezentowane są wizualizacje bieżących danych pomiarowych o jakości powietrza […]

  Czytaj dalej...

Aktualności

Stężenia benzo(a)pirenu I 2017

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie udostępnia informację zawierającą wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10 w 2017 r. benzo/a/pirenu w okresie od 1.01.2017 r. do 29.01.2017 r. wykonane metodą manualną na stanowiskach […]

Przekroczenia w stężeniach pyłu PM10

Dnia 16.02.2017 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej oraz w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Zmierzone niezweryfikowane wartości stężeń wynosiły odpowiednio […]

Przekroczenia w stężeniach pyłu PM10

Dnia 15.02.2017 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej oraz w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Zmierzone niezweryfikowane wartości stężeń wynosiły odpowiednio […]

Przekroczenia w stężeniach pyłu PM10

Dnia 14.02.2017 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej oraz w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Zmierzone niezweryfikowane wartości stężeń wynosiły odpowiednio […]

Wyniki pomiarów 24-godzinych powietrza w 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie udostępnia informację zawierającą wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10 w 2016 r.: benzo/a/pirenu w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykonane metodą manualną na stanowiskach […]

Komunikaty o stanie środowiska

Stężenia benzo(a)pirenu I 2017

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie udostępnia informację zawierającą wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10 w 2017 r. benzo/a/pirenu w okresie od 1.01.2017 r. do 29.01.2017 r. wykonane metodą manualną na stanowiskach […]

Przekroczenia w stężeniach pyłu PM10

Dnia 16.02.2017 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej oraz w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Zmierzone niezweryfikowane wartości stężeń wynosiły odpowiednio […]

Przekroczenia w stężeniach pyłu PM10

Dnia 15.02.2017 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej oraz w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Zmierzone niezweryfikowane wartości stężeń wynosiły odpowiednio […]

Przekroczenia w stężeniach pyłu PM10

Dnia 14.02.2017 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej oraz w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Zmierzone niezweryfikowane wartości stężeń wynosiły odpowiednio […]

Wyniki pomiarów 24-godzinych powietrza w 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie udostępnia informację zawierającą wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10 w 2016 r.: benzo/a/pirenu w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykonane metodą manualną na stanowiskach […]

Ryzyko przekroczeń zanieczyszczeń powietrza

Informacja o przekroczeniu poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń  powietrza w 2016 r. oraz ryzyku przekroczenia tych poziomów w 2017 r.   Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu: w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) oraz strefie lubelskiej […]