• szkolenie chromatograficzne w WIOŚ Lublin

  Szkolenie pracowników laboratoriów WIOŚ

  W dniach 19-20 listopada w WIOŚ Lublin przeprowadzono szkolenie dla pracowników laboratoriów WIOŚ zajmujących się chromatografią. Tematem szkolenia były Podstawy teoretyczne i praktyczne techniki MRM wykorzystywanej w analizach LC/MSMS i GC/MSMS. Szkolenie i ćwiczenia praktyczne przeprowadzili […]

  Czytaj dalej...
 • Scan_15103010220c

  Festiwal Nauki

  Arkadiusz Iwaniuk Z-ca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 29 października br. w Sali widowiskowej Inkubatora Medialno – Artystycznego ACK UMCS „Chatka Żaka” w Lublinie uczestniczył w spotkaniu podsumowującym Festiwal Nauki. Podczas spotkania Wojewódzki Inspektorat […]

  Czytaj dalej...
 • Zdjęcie aktualności - spotkanie przedstawicieli WIOŚ-2

  Spotkanie przedstawicieli WIOŚ Lublin z białoruskimi służbami ochrony środowiska

  W dniu 06 października 2015 roku w Białej Podlaskiej odbyło się coroczne spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie (WIOŚ), Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu oraz Brzeskiego Obwodowego Laboratorium Analitycznego […]

  Czytaj dalej...

Aktualności

szkolenie chromatograficzne w WIOŚ Lublin

Szkolenie pracowników laboratoriów WIOŚ

W dniach 19-20 listopada w WIOŚ Lublin przeprowadzono szkolenie dla pracowników laboratoriów WIOŚ zajmujących się chromatografią. Tematem szkolenia były Podstawy teoretyczne i praktyczne techniki MRM wykorzystywanej w analizach LC/MSMS […]

Przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601 oraz w strefie lubelskiej (kod:PL0602) w 2015 r. przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w powietrzu określonego dla stężeń 24-godzinnych. Przekroczenia […]

Niska emisja – sezon grzewczy

W okresie sezonu grzewczego, trwającego od września do kwietnia, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie rejestruje na stacjach monitoringu jakości powietrza podwyższone, często przekraczające dopuszczalne normy, stężenia pyłu PM10, PM2,5 […]

Scan_15103010220c

Festiwal Nauki

Arkadiusz Iwaniuk Z-ca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 29 października br. w Sali widowiskowej Inkubatora Medialno – Artystycznego ACK UMCS „Chatka Żaka” w Lublinie uczestniczył w spotkaniu podsumowującym Festiwal […]

Inauguracja roku akademickiego KUL

18 października br. Leszek Żelazny wziął udział w inauguracji roku akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą. Spotkaniu przewodniczył JM Rektor prof. dr hab. Antoni Dębiński. […]

Pył – przekroczenia

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu  w strefie lubelskiej (kod:PL0602) na stacji w Chełmie przy ul. Jagiellońskiej (kod stacji: LbChelmJagWIOS) przekroczeń dopuszczalnych 24 – godzinnych stężeń pyłu PM10 […]

Komunikaty o stanie środowiska

Przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601 oraz w strefie lubelskiej (kod:PL0602) w 2015 r. przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w powietrzu określonego dla stężeń 24-godzinnych. Przekroczenia […]

Niska emisja – sezon grzewczy

W okresie sezonu grzewczego, trwającego od września do kwietnia, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie rejestruje na stacjach monitoringu jakości powietrza podwyższone, często przekraczające dopuszczalne normy, stężenia pyłu PM10, PM2,5 […]

Pył – przekroczenia

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu  w strefie lubelskiej (kod:PL0602) na stacji w Chełmie przy ul. Jagiellońskiej (kod stacji: LbChelmJagWIOS) przekroczeń dopuszczalnych 24 – godzinnych stężeń pyłu PM10 […]

Przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o ryzyku wystąpienia w strefie lubelskiej (kod strefy: PL0602) przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5 w 2015 r. Stężenie średnie ze stężeń 24-godzinnych monitorowanych na stacji […]

Przekroczenia poziomu informowania ozonu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w strefie lubelskiej (kod:PL0602) przekroczenia poziomu informowania ozonu. Poziom informowania określony rozporządzeniem MŚ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów […]

Zapach spalenizny w powietrzu

Państwowa Agencja Atomistyki Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych informuje, że otrzymane dzisiaj dane pomiarowe ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych za okres 10-17.08.2015 r. potwierdziły nieznacznie podwyższone stężenie aktywności Cs-137 w powietrzu […]