• jcwp

  Stan jednolitych części wód powierzchniowych

  Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych została wykonana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji […]

  Czytaj dalej...
 • Portal informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska, umożliwiający społeczeństwu dostęp do informacji o ustaleniach z przeprowadzonych kontroli oraz o podjętych działaniach pokontrolnych

  Informacje o kontrolach WIOŚ

  Portal informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska, umożliwiający społeczeństwu dostęp do informacji o ustaleniach z przeprowadzonych kontroli oraz o podjętych działaniach pokontrolnych – http://iswk.gios.gov.pl/

  Czytaj dalej...
 • okładka raportu

  Raport 2015

  W naszym serwisie informacyjnym jest już umieszczony do pobrania najnowszy  „Raport o stanie środowiska woj. lubelskiego w 2015 r.” Zachęcamy do zapoznania się z tekstem raportu.

  Czytaj dalej...
 • portal_jakosci_powietrza_GIOS

  Portal Jakości Powietrza GIOŚ

  Na portalu prezentowane są dane dotyczące jakości powietrza z wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska (WIOŚ) oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ). W nowej wersji Portalu Jakości Powietrza prezentowane są wizualizacje bieżących danych pomiarowych o jakości powietrza […]

  Czytaj dalej...

Aktualności

Inauguracja Roku Akademickiego na KUL

16 października 2016 r. Leszek Żelazny Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie uczestniczył w uroczystym rozpoczęciu nowego roku akademickiego 2016/2017 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W tym roku inauguracja zakończyła obrady […]

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego

11 października 2016 r. Leszek Żelazny Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie uczestniczył w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się w sali kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Spotkaniu […]

Laudato si’ w Sejmie RP

15 października 2016 r. Leszek Żelazny Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska uczestniczył w międzynarodowej konferencji pt.: „Zrównoważony rozwój w świetle encykliki Laudato si”. Spotkanie odbyło się w Sejmie RP, z okazji 1050. rocznicy […]

Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska

14 października 2016 r. Leszek Żelazny Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska. Spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego […]

Komunikaty o stanie środowiska

Przekroczenia zanieczyszczeń pyłowych

Informujemy o ryzyku wystąpienia w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) oraz strefie lubelskiej (kod:PL0602) przekroczenia dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2016 r. Obliczona, zgodnie z  wytycznymi opracowanymi przez […]

Zanieczyszczenia powietrza – przekroczenia

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o ryzyku wystąpienia w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) oraz w strefie lubelskiej (kod:PL0602) przekroczenia poziomu docelowego benzo/a/pirenu w 2016 r. Poziom docelowy określony rozporządzeniem MŚ z dnia […]

Przekroczenia stężenia pyłu w powietrzu

Informujemy o wystąpieniu w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) oraz strefie lubelskiej (kod:PL0602) przekroczeń dopuszczalnego średniorocznego stężenia pyłu PM2,5 oraz docelowego średniorocznego stężenia benzo(a)pirenu w powietrzu w 2015 r.  Przekroczenia pyłu PM2,5 wystąpiły […]

Przekroczenia zanieczyszczeń pyłowych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) oraz strefie lubelskiej (kod:PL0602) przekroczeń dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2015 r., na stacjach: […]

Poziom radiacji po awarii pod Petersburgiem

Komunikat – Państwowej Agencji Atomistyki W związku z ukazującymi się w mediach, od dwóch dni, informacjami, dotyczącymi incydentu w elektrowni jądrowej Sosnowy Bór pod Sankt Petersburgiem informujemy, że sytuacja ta nie stanowi żadnego […]