• jakosci powietrza

  Informacja o jakości powietrza

  W związku z licznymi zapytaniami wpływającymi do WIOŚ w Lublinie odnośnie przebywania na zewnątrz w sytuacji zagrożenia smogiem i zwiększonego zapylenia powietrza informujemy o możliwości  zapoznania się z aktualną sytuacją i prognozą jakości powietrza z wszystkich naszych stacji pomiarowych na Portalu Jakości […]

  Czytaj dalej...
 • raport_2013_2015

  Stan środowiska 2013-2015

  Przekrojowy raport prezentujący stan środowiska woj. lubelskiego w latach 2013-2015 jest do pobrania z naszego serwisu – Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w latach 2013-2015 . Zachęcamy do zapoznania się z tym opracowaniem.

  Czytaj dalej...
 • jcwp

  Stan jednolitych części wód powierzchniowych

  Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych została wykonana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji […]

  Czytaj dalej...
 • Portal informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska, umożliwiający społeczeństwu dostęp do informacji o ustaleniach z przeprowadzonych kontroli oraz o podjętych działaniach pokontrolnych

  Informacje o kontrolach WIOŚ

  Portal informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska, umożliwiający społeczeństwu dostęp do informacji o ustaleniach z przeprowadzonych kontroli oraz o podjętych działaniach pokontrolnych – http://iswk.gios.gov.pl/

  Czytaj dalej...
 • portal_jakosci_powietrza_GIOS

  Portal Jakości Powietrza GIOŚ

  Na portalu prezentowane są dane dotyczące jakości powietrza z wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska (WIOŚ) oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ). W nowej wersji Portalu Jakości Powietrza prezentowane są wizualizacje bieżących danych pomiarowych o jakości powietrza […]

  Czytaj dalej...

Aktualności

jakosci powietrza

Informacja o jakości powietrza

W związku z licznymi zapytaniami wpływającymi do WIOŚ w Lublinie odnośnie przebywania na zewnątrz w sytuacji zagrożenia smogiem i zwiększonego zapylenia powietrza informujemy o możliwości  zapoznania się z aktualną sytuacją i prognozą jakości powietrza z wszystkich […]

raport_2013_2015

Stan środowiska 2013-2015

Przekrojowy raport prezentujący stan środowiska woj. lubelskiego w latach 2013-2015 jest do pobrania z naszego serwisu – Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w latach 2013-2015 . Zachęcamy do zapoznania się z tym opracowaniem.

Otwarcie strefy przetwarzania odpadów

16 grudnia br. Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie wziął udział w oficjalnym otwarciu strefy przetwarzania odpadów biodegradowalnych, które odbyło się na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów […]

25 lat Inspekcji Ochrony Środowiska

Z okazji 25-lecia Inspekcji Ochrony Środowiska w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie odbyła się konferencja „Inspekcja Ochrony Środowiska. Na straży bezpieczeństwa ekologicznego Rzeczpospolitej Polskiej”. W wydarzeniu wziął udział […]

Komunikaty o stanie środowiska

jakosci powietrza

Informacja o jakości powietrza

W związku z licznymi zapytaniami wpływającymi do WIOŚ w Lublinie odnośnie przebywania na zewnątrz w sytuacji zagrożenia smogiem i zwiększonego zapylenia powietrza informujemy o możliwości  zapoznania się z aktualną sytuacją i prognozą jakości powietrza z wszystkich […]

raport_2013_2015

Stan środowiska 2013-2015

Przekrojowy raport prezentujący stan środowiska woj. lubelskiego w latach 2013-2015 jest do pobrania z naszego serwisu – Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w latach 2013-2015 . Zachęcamy do zapoznania się z tym opracowaniem.

Przekroczenia zanieczyszczeń pyłowych

Informujemy o ryzyku wystąpienia w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) oraz strefie lubelskiej (kod:PL0602) przekroczenia dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2016 r. Obliczona, zgodnie z  wytycznymi opracowanymi przez […]

Zanieczyszczenia powietrza – przekroczenia

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o ryzyku wystąpienia w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) oraz w strefie lubelskiej (kod:PL0602) przekroczenia poziomu docelowego benzo/a/pirenu w 2016 r. Poziom docelowy określony rozporządzeniem MŚ z dnia […]

Przekroczenia stężenia pyłu w powietrzu

Informujemy o wystąpieniu w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) oraz strefie lubelskiej (kod:PL0602) przekroczeń dopuszczalnego średniorocznego stężenia pyłu PM2,5 oraz docelowego średniorocznego stężenia benzo(a)pirenu w powietrzu w 2015 r.  Przekroczenia pyłu PM2,5 wystąpiły […]