image_print

Wizyta Ministra Środowiska

W dniu 22 grudnia  w województwie lubelskim przebywał Podsekretarz  Stanu w Ministerstwie Środowiska Tomasz Podgajniak . W Sali Kolumnowej  Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przedstawił możliwości handlowania uprawnieniami do zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem węgla, w aspekcie podjętych w ostatnich dniach przez Sejm decyzji prawnych. Minister odwiedził również Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Zakłady Azotowe w Puławach – nowoczesną wytwórnię melaminy.

Czytaj dalej...

Polsko-Białoruska Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej

W dniach 1-2 grudnia w Brześciu (Republika Białorusi) odbyło się czwarte posiedzenie Polsko-Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej działającej w ramach Polsko-Białoruskiej Międzynarodowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej. W delegacji strony polskiej uczestniczył Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie – Mieczysław Burdzicki. Posiedzenie dotyczyło: współpracy w dziedzinie zapobiegania i likwidacji klęsk żywiołowych, katastrof i innych nadzwyczajnych sytuacji, w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego oraz stanu zachorowalności na choroby zakaźne i pasożytnicze na obszarach przygranicznych i stosowania […]

Czytaj dalej...

Wdrażanie Dyrektywy IPPC

W dniu 22 listopada w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie dotyczące rozpoczęcia  PROJEKTU PHARE 2003/IB/EN/01 „Wdrażanie Dyrektywy IPPC & Aspektów Dyrektywy OOŚ” . W spotkaniu uczestniczył Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie – Mieczysław Burdzicki. Projekt realizowany jest wspólnie przez Ministerstwo Środowiska RP oraz konsorcjum składające się z Holenderskiej Agencji Środowiska regionu Rotterdamu (DCMR) oraz Szwedzkiej Agencji Ochrony Środowiska (SEPA). Realizacja projektu potrwa 2 lata, tj. do […]

Czytaj dalej...

Wizualizacja jakości powietrza atmosferycznego na wschodniej granicy UE

W dniu 22 listopada Kierownik Wydziału Monitoringu uczestniczył w spotkaniu , które odbyło się w Departamencie Monitoringu Środowiska GIOS w Warszawie, poświeconym projektowi wizualizacji jakości powietrza atmosferycznego na wschodniej granicy UE. Swoje osiągnięcia w dziedzinie wizualizacji i zarządzania jakością powietrza w ranach programu POMERANIA przekazali przedstawiciele województwa pomorskiego. Spotkanie było pierwszym z cyklu spotkań. Przedstawiciele WIOS województw wschodnich zostali zapoznani z ogólną  koncepcją projektu i wzięli udział w dyskusji na temat możliwości jego […]

Czytaj dalej...

Modernizacji kotła parowego w Elektrociepłowni Megatem EC-Lublin Sp. z o.o.

W dniu 23 listopada w  Elektrociepłowni Megatem  EC-Lublin Sp. z o.o.,  zlokalizowanej na terenie dawnej Fabryki Samochodów, odbyło się spotkanie w związku z zakończeniem inwestycji modernizacji kotła parowego z jednoczesnym odtworzeniem produkcji mocy cieplnej w skojarzeniu z energią elektryczną. Ze strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie w uroczystości uczestniczył Zastępca Wojewódzkiego Inspektora  – Mieczysław Burdzicki. Inwestycja zmniejszy emisję zanieczyszczeń .

Czytaj dalej...

Spławianie śniegu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne /Dz. U. Nr 115 z 2001 r., poz. 1229 z późn. zmianami/ „zabrania się spławiania do wód śniegu wywożonego z terenów zanieczyszczonych, a w szczególności z centrów miast, terenów składowych, baz transportowych, dróg o dużym natężeniu ruchu wraz z parkingami oraz jego składowania na terenach położonych między wałem przeciwpowodziowym a linią brzegu wody lub […]

Czytaj dalej...

Spotkanie WIOŚ – Policja

W dniu 9 listopada 2004 r. odbyło się spotkanie  Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska -Leszka Żelaznego  i jego Zastępcy – Mieczysława Burdzickiego z Zastępcą Naczelnika Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, komisarzem Arturem Rudnikiem, na którym omówiono warunki wzajemnej współpracy w zakresie obejmującym zwalczanie patologii w obszarze środowisko.

Czytaj dalej...

Żelatyna S.A. w Warszawie – Zakładu w Annopolu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie w dniu 5.11.2004 r. dokonał, wspólnie z pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy w Annopolu oględzin  terenu„ Żelatyna” S.A. w Warszawie – Zakładu w Annopolu. W trakcie oględzin stwierdzono, że teren zakładu pozbawiony jest ogrodzenia, nie posiada żadnych zabezpieczeń ani dozoru. Wszystkie obiekty na tym terenie są zdewastowane – pozbawione okien drzwi i częściowo dachów. Ciąg podziemnych obiektów oczyszczalni, kanalizacja sanitarna, przemysłowa, deszczowa i  inne obiekty podziemne […]

Czytaj dalej...

Żelatyna S.A. w Puławach

Do  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie w  dniu 28 listopada 2004 r.o godz.16.04 wpłynęła  faxem od Prezydenta Miasta Puławy informacja o chemicznych substancjach niebezpiecznych i opakowaniach po nich, zgromadzonych w opuszczonych, zdewastowanych pomieszczeniach byłej Fabryki „Żelatyna” S.A. w Puławach przy ul. Dęblińskiej 20. W związku z tym w dniu 29 listopada WIOŚ przeprowadził wizję lokalną na terenie „Żelatyna” S.A. wspólnie z koordynatorem ratownictwa chemicznego Z.A. „Puławy” w Puławach, przedstawicielami Komendy Powiatowej PSP w Puławach, Wydziału […]

Czytaj dalej...
1 2 3 7