Oczyszczanie środowiska gruntowo-wodnego na terenie lotniska w Białej Podlaskiej

image_print

WIOŚ Lublin, Delegatura Biała Podlaska przeprowadziła kontrolę realizacji przez Agencję Mienia Wojskowego obowiązków nałożonych decyzją Wojewody Lubelskiego dotyczącej eksploatacji systemu depresjonująco – rozsączającego wraz ze stacją oczyszczania na terenie lotniska w Białej Podlaskiej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania stwierdzono, że Agencja Mienia Wojskowego, Oddział Terenowy w Krakowie nie rozpoczęła realizacji obowiązków nałożonych decyzją Wojewody Lubelskiego poza kompleksem lotniskowym.

Podczas kontroli dokonano oględzin instalacji do oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego na terenie byłego MPS oraz piezometrów zlokalizowanych po północnej stronie lotniska w wyniku czego stwierdzono, że pracują wszystkie systemy automatycznego oczyszczania, a operatorzy dokonują sczerpywania ręcznego z piezometrów bez systemu automatycznego.