Kontrola instalacji IPPC

image_print

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie w lutym br. będzie kontrolował zakłady w ramach cyklu kontrolnego GIOŚ w zakresie „stanu przygotowania prowadzących instalacje do uzyskania pozwolenia zintegrowanego do dnia 30 kwietnia 2004 roku.
Skontrolowanych zostanie 7 zakładów podlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego do 30 kwietnia 2004 roku.