Druga seria pomiarowa badań jezior

image_print

Delegatura WIOŚ w Chełmie zakończyła drugą serię pomiarową badań jezior województwa lubelskiego objętych programem monitoringu na rok 2004, tj.: Białe Włodawskie, Piaseczno, Krasne, Łukcze, Czarne Włodawskie, Rotcze, Brudno, Brudzieniec, Święte, Zienkowskie.
Po wykonaniu badań laboratoryjnych opracowany zostanie stan czystości jezior województwa lubelskiego.

Pomiary i obserwacje terenowe nie budziły zastrzeżeń, nie zaobserwowano intensywniejszych zakwitów glonów.

Przezroczystość wód większości jezior dobra.

W jeziorach płytkich natlenienie wody wysokie, natomiast w jeziorach głębokich wystąpiła stratyfikacja termiczno-tlenowa.