Rada Powiatu Łuków

image_print

W dniu 30 sierpnia  przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej – Edward Dec uczestniczył w posiedzeniu XVII sesji Rady Powiatu w Łukowie, na której omówiony był m.in. stan środowiska na terenie powiatu.

Przedstawiciel WIOŚ omówił zmiany zachodzące w środowisku powiatu łukowskiego w porównaniu do lat ubiegłych. Przedmiotem posiedzenia były również wyniki działań kontrolnych podjętych przez WIOŚ Lublin.