Projekt TACIS -Water management Bug and Latoritza/Uh river basins

image_print

W dniu dzisiejszym w siedzibie WIOŚ Lublin odbyło się spotkanie służb ochrony środowiska Ukrainy i Inspekcji Ochrony Środowiska organizowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w ramach projektu  TACIS -„Water management Bug and Latoritza/Uh river basins.”.

Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Mieczysław Burdzicki przedstawił delegacji ukraińskiej  strukturę i główne zadania Inspekcji Ochrony Środowiska.

Goście zapoznali się również z  pracą inspektoratu i wyposażeniem laboratoryjnym.