Rada Powiatu Kraśnickiego

image_print

W dniu dzisiejszym  Z-ca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie – Mieczysław Burdzicki uczestniczył w sesji Rady Powiatu Kraśnickiego, na której przedstawił stan środowiska i omówił główne zagadnienia związane z działalnością WIOŚ  i  ochroną środowiska na terenie powiatu.