Rada Powiatu Chełmskiego

image_print

W dniu 9 września  Kierownik Delegatury WIOŚ w Chełmie – Elżbieta Piebiak uczestniczyła w sesji Rady Powiatu Chełmskiego, na której przedstawiła stan środowiska i działalność kontrolną WIOŚ na terenie powiatu.