Ścieżka edukacyjna „Doliną rzeki Bystrzycy”.

image_print

Na zaproszenie Fundacji „Centrum Ekspertyz Wodnych”, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie – Leszek Żelazny wziął udział w otwarciu ścieżki edukacyjnej „Doliną rzeki Bystrzycy”.
Celem ścieżki jest przybliżenie podstawowych informacji o środowisku przyrodniczym doliny rzeki Bystrzycy, jej zagospodarowaniu przestrzennym oraz roli jaką odegrała ona w kształtowaniu przestrzeni miejskiej Lublina.

Ścieżka została poprowadzona wzdłuż trasy rowerowej wiodącej od ul. Turystycznej aż do Zalewu Zemborzyckiego.

Na całym odcinku wyznaczono 14 przystanków, w których umieszczono tablice informacyjne z opisem obiektów i zjawisk obserwowanych w dolinie.