Spotkanie WIOŚ i służb ochrony środowiska Białorusi

image_print

W dniu 6 października 2004 roku w Brześciu odbyło się spotkanie przedstawicieli Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie, będącym wynikiem realizacji ustaleń Podkomisji ds. Współpracy Międzyregionalnej działającej w ramach Polsko – Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej.
Obradom ze strony polskiej przewodniczył Pan Mieczysław Burdzicki – Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie, a ze strony białoruskiej Pan Włodzimierz Pawłowicz Samusiewicz – Przewodniczący Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu.
Podczas spotkanie dokonano wspólnego poboru wód rzeki Bug oraz omówiono wyniki analiz uzyskanych w I połowie roku 2004.