Artykuł w Tygodniku Chełmskim

image_print

Dnia 11 października 2004 r. „Tygodnik Chełmski” zamieścił obszerny artykuł „Powietrze takie, że go nie widać… czyli w jakim środowisku żyjemy”, gdzie w syntetyczny sposób przedstawiono stan środowiska regionu chełmskiego.

Informację na ten temat, ze szczególnym uwzględnieniem promocji „Raportu o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2003 roku” przekazała Kierownik Delegatury w Chełmie – Elżbieta Piebiak.