Ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

image_print

W dniu 15 października 2004 r. przedstawiciele WIOŚ Lublin uczestniczyli w spotkaniu w RZGW Warszawa Inspektorat w Lublinie którego celem było przeanalizowanie ankiet i utworzenie rejestru gospodarstw do kontroli w ramach realizacji programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszarów szczególnie narażonych położnych na terenie gmin Komarówka Podlaska i Ludwin.