Badania monitoringowe obszarów wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu

image_print

W dniach 26 i 28 października przedstawiciele WIOŚ Lublin Delegatury Biała Podlaska uczestniczyli w wizjach lokalnych mających na celu wyznaczenie punktów do badań monitoringowych na wyznaczonych obszarach wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu tj. gminy Komarówka Podlaska i Ludwin.