Wdrażanie Dyrektywy Azotanowej w Polsce

image_print

W dniu 28 października 2004 roku kierownik Działu Monitoringu WIOŚ Lublin Delegatury w Białej Podlaskiej – Margaryta Sobocińska uczestniczyła w spotkaniu inauguracyjnym Regionalnego Komitetu Azotanowego w Krakowie.

Spotkanie dotyczyło podjętych działań przez RZGW Kraków w ramach wdrażania Dyrektywy Azotanowej w Polsce. Ponadto omówione zostały cele i zadania Regionalnego Komitetu Azotanowego.