Żelatyna S.A. w Puławach

image_print

Do  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie w  dniu 28 listopada 2004 r.o godz.16.04 wpłynęła  faxem od Prezydenta Miasta Puławy informacja o chemicznych substancjach niebezpiecznych i opakowaniach po nich, zgromadzonych w opuszczonych, zdewastowanych pomieszczeniach byłej Fabryki „Żelatyna” S.A. w Puławach przy ul. Dęblińskiej 20.

W związku z tym w dniu 29 listopada WIOŚ przeprowadził wizję lokalną na terenie „Żelatyna” S.A. wspólnie z koordynatorem ratownictwa chemicznego Z.A. „Puławy” w Puławach, przedstawicielami Komendy Powiatowej PSP w Puławach, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Puławy.

W trakcie prowadzonych oględzin pobrano próby powietrza do badań metodami chromatograficznymi, celem dokonania oceny stanu zanieczyszczenia powietrza w pobliżu  miejsc gromadzenia materiałów chemicznych.

Wezwano upoważnionego przedstawiciela „Żelatyny” S.A. do stawienia się w dniu  4 listopada 2004 r. w siedzibie WIOŚ w Lublinie, celem złożenia niezbędnych wyjaśnień w opisanej sprawie i przeprowadzenia kontroli.

W niniejszej sprawie prowadzone są czynności z udziałem kompetentnych służb.