Żelatyna S.A. w Warszawie – Zakładu w Annopolu

image_print

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie w dniu 5.11.2004 r. dokonał, wspólnie z pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy w Annopolu oględzin  terenu„ Żelatyna” S.A. w Warszawie – Zakładu w Annopolu.

W trakcie oględzin stwierdzono, że teren zakładu pozbawiony jest ogrodzenia, nie posiada żadnych zabezpieczeń ani dozoru.

Wszystkie obiekty na tym terenie są zdewastowane – pozbawione okien drzwi i częściowo dachów.

Ciąg podziemnych obiektów oczyszczalni, kanalizacja sanitarna, przemysłowa, deszczowa i  inne obiekty podziemne oraz liczne wykopy nie posiadają żadnych zabezpieczeń w postaci np. pokryw włazów stwarzając sytuację zagrożenia bezpieczeństwa.

Cały teren obficie porośnięty jest roślinnością zasłaniającą wejścia do studzienek kanalizacyjnych i budowli podziemnych.

Powyższe wyniki wizji lokalnej, w opinii pracowników tut. Inspektoratu, świadczą o tym, że stan techniczny obiektów budowlanych na opisanym terenie stwarza zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

Na omawianym terenie nie stwierdzono żadnych odczynników chemicznych i substancji chemicznych .