Modernizacji kotła parowego w Elektrociepłowni Megatem EC-Lublin Sp. z o.o.

W dniu 23 listopada w  Elektrociepłowni Megatem  EC-Lublin Sp. z o.o.,  zlokalizowanej na terenie dawnej Fabryki Samochodów, odbyło się spotkanie w związku z zakończeniem inwestycji modernizacji kotła parowego z jednoczesnym odtworzeniem produkcji mocy cieplnej w skojarzeniu z energią elektryczną.

Ze strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie w uroczystości uczestniczył Zastępca Wojewódzkiego Inspektora  – Mieczysław Burdzicki.

Inwestycja zmniejszy emisję zanieczyszczeń .