Wdrażanie Dyrektywy IPPC

image_print

W dniu 22 listopada w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie dotyczące rozpoczęcia  PROJEKTU PHARE 2003/IB/EN/01 „Wdrażanie Dyrektywy IPPC & Aspektów Dyrektywy OOŚ” .

W spotkaniu uczestniczył Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie – Mieczysław Burdzicki.

Projekt realizowany jest wspólnie przez Ministerstwo Środowiska RP oraz konsorcjum składające się z Holenderskiej Agencji Środowiska regionu Rotterdamu (DCMR) oraz Szwedzkiej Agencji Ochrony Środowiska (SEPA).

Realizacja projektu potrwa 2 lata, tj. do listopada 2006 r.

Celem projektu jest wzmocnienie zdolności oraz możliwości polskiej administracji szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego, odpowiedzialnej za wdrażanie i egzekwowanie niektórych aspektów dyrektyw IPPC (Zintegrowana Kontrola i Zapobieganie Zanieczyszczeniom).