Wizualizacja jakości powietrza atmosferycznego na wschodniej granicy UE

image_print

W dniu 22 listopada Kierownik Wydziału Monitoringu uczestniczył w spotkaniu , które odbyło się w Departamencie Monitoringu Środowiska GIOS w Warszawie, poświeconym projektowi wizualizacji jakości powietrza atmosferycznego na wschodniej granicy UE.

Swoje osiągnięcia w dziedzinie wizualizacji i zarządzania jakością powietrza w ranach programu POMERANIA przekazali przedstawiciele województwa pomorskiego.

Spotkanie było pierwszym z cyklu spotkań.

Przedstawiciele WIOS województw wschodnich zostali zapoznani z ogólną  koncepcją projektu i wzięli udział w dyskusji na temat możliwości jego wdrożenia i udziału samorządów lokalnych.