Polsko-Białoruska Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej

image_print

W dniach 1-2 grudnia w Brześciu (Republika Białorusi) odbyło się czwarte posiedzenie Polsko-Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej działającej w ramach Polsko-Białoruskiej Międzynarodowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej.

W delegacji strony polskiej uczestniczył Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie – Mieczysław Burdzicki.

Posiedzenie dotyczyło: współpracy w dziedzinie zapobiegania i likwidacji klęsk żywiołowych, katastrof i innych nadzwyczajnych sytuacji, w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego oraz stanu zachorowalności na choroby zakaźne i pasożytnicze na obszarach przygranicznych i stosowania profilaktyki.

W dziedzinie ochrony środowiska postanowiono:

  • Aktualizować wzajemną inwentaryzację źródeł zanieczyszczeń środowiska naturalnego na obszarach przygranicznych
  • Realizować badania, zmierzające do ustalenia jakości powietrza na obszarach przygranicznych w rejonach przejść granicznych.
  • Kontynuować wspólne badania rzek: Krynki, Świsłoczy, Leśnej Prawej i rzeki Bug.
  • Dążyć do wdrożenia „Projektu pilotowego wdrożenia wytycznych EKG/ONZ monitoringu i oceny jakości wód w zlewni Bugu”.