image_print

Wdrażanie Dyrektywy Azotanowej w Polsce

W dniu 28 października 2004 roku kierownik Działu Monitoringu WIOŚ Lublin Delegatury w Białej Podlaskiej – Margaryta Sobocińska uczestniczyła w spotkaniu inauguracyjnym Regionalnego Komitetu Azotanowego w Krakowie. Spotkanie dotyczyło podjętych działań przez RZGW Kraków w ramach wdrażania Dyrektywy Azotanowej w Polsce. Ponadto omówione zostały cele i zadania Regionalnego Komitetu Azotanowego.

Czytaj dalej...

Ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

W dniu 15 października 2004 r. przedstawiciele WIOŚ Lublin uczestniczyli w spotkaniu w RZGW Warszawa Inspektorat w Lublinie którego celem było przeanalizowanie ankiet i utworzenie rejestru gospodarstw do kontroli w ramach realizacji programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszarów szczególnie narażonych położnych na terenie gmin Komarówka Podlaska i Ludwin.

Czytaj dalej...

XXX – lecie Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Leszek Żelazny , Zastępca Wojewódzkiego Inspektora- Mieczysław Burdzicki  i Kierownik Delegatury w Zamościu – Jan Godzisz  w dniu 14 października uczestniczyli w uroczystej konferencji z okazji jubileuszu XXX – lecia utworzenia Roztoczańskiego Parku Narodowego. Konferencja odbyła się w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym RPN w Zwierzyńcu. Z okazji jubileuszu Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – Leszek Żelazny oraz Kierownik Delegatury w Zamościu – Jan Godzisz  zostali wyróżnieni okolicznościowymi medalami. Zdjęcia […]

Czytaj dalej...

Artykuł w Tygodniku Chełmskim

Dnia 11 października 2004 r. „Tygodnik Chełmski” zamieścił obszerny artykuł „Powietrze takie, że go nie widać… czyli w jakim środowisku żyjemy”, gdzie w syntetyczny sposób przedstawiono stan środowiska regionu chełmskiego. Informację na ten temat, ze szczególnym uwzględnieniem promocji „Raportu o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2003 roku” przekazała Kierownik Delegatury w Chełmie – Elżbieta Piebiak.

Czytaj dalej...

Spotkanie WIOŚ i służb ochrony środowiska Białorusi

W dniu 6 października 2004 roku w Brześciu odbyło się spotkanie przedstawicieli Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie, będącym wynikiem realizacji ustaleń Podkomisji ds. Współpracy Międzyregionalnej działającej w ramach Polsko – Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej. Obradom ze strony polskiej przewodniczył Pan Mieczysław Burdzicki – Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie, a ze strony białoruskiej Pan Włodzimierz […]

Czytaj dalej...

Sesja edukacyjna poświęconej katastrofom ekologicznym

W dniu 21 września Kierownik Delegatury WIOŚ w Chełmie – Elżbieta Piebiak uczestniczyła w sesji edukacyjnej poświęconej katastrofom ekologicznym „Świat wokół nas. Oblicza katastrofy ekologicznej” zorganizowanej przez IV Liceum Ogólnokształcące w Chełmie. Na sesji przedstawiono stan środowiska województwa lubelskiego w 2003 roku ze szczególnym uwzględnieniem tej problematyki na terenie działania chełmskiej delegatury.

Czytaj dalej...

105-lecie Wodociągów Lubelskich

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie- Leszek Żelazny uczestniczył w uroczystości jubileuszowej z okazji 105-lecia Wodociągów Lubelskich, zorganizowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. w Lublinie.

Czytaj dalej...

Ścieżka edukacyjna „Doliną rzeki Bystrzycy”.

Na zaproszenie Fundacji „Centrum Ekspertyz Wodnych”, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie – Leszek Żelazny wziął udział w otwarciu ścieżki edukacyjnej „Doliną rzeki Bystrzycy”. Celem ścieżki jest przybliżenie podstawowych informacji o środowisku przyrodniczym doliny rzeki Bystrzycy, jej zagospodarowaniu przestrzennym oraz roli jaką odegrała ona w kształtowaniu przestrzeni miejskiej Lublina. Ścieżka została poprowadzona wzdłuż trasy rowerowej wiodącej od ul. Turystycznej aż do Zalewu Zemborzyckiego. Na całym odcinku wyznaczono 14 przystanków, […]

Czytaj dalej...
1 2 3 4 7