image_print

Śnięcie ryb w rzece Mininie

21 lipca 2004 roku Inspekcja Ochrony Środowiska – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie został powiadomiony telefonicznie o śnięciu ryb na rzece Mininie, w okolicy m. Gawłówka. Inspektorzy niezwłocznie udali się na miejsce, gdzie w rzece stwierdzili znaczną ilość śniętych ryb. Pracownik Laboratorium WIOŚ pobrał do badań próby wody z rzeki Mininy w miejscowościach Samoklęski, Gawłówka i Michów. Próby wody pobrane zostały również z Dopływu Spod Michowa. Dodatkowo skontrolowana została oczyszczalnia […]

Czytaj dalej...

Mobilne laboratorium WIOŚ w Zamościu

Mobilne laboratorium WIOŚ zostało na okres kilku miesięcy ustawione na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Kruczej w Zamościu. Prowadzone badania stężenia pyłu, tlenków azotu, dwutlenku siarki i tlenku węgla mają służyć wstępnemu rozpoznaniu stanu zanieczyszczenia powietrza w tym rejonie miasta przed planowanym przeniesieniem na stałe  punktu pomiarowego z ulicy Hrubieszowskiej.

Czytaj dalej...

Zanieczyszczenie rzeki Czechówki

W dniu 19 lipca 2004 roku około godz. 11.00, Inspekcja Ochrony Środowiska – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie otrzymał informacje o zanieczyszczeniu rzeki Czechówki przez wypływające z kolektora ścieki. Zawiadomiony został Miejski Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie. Natychmiast podjęte zostały działania interwencyjne. Pracownik Laboratorium WIOŚ pobrał próby wody z rzeki do badań. O godzinie 14.00 odpływ ścieków z kolektora został zatrzymany. Jak ustalono przyczyną awarii […]

Czytaj dalej...

Pojemniki z niewiadomą zawartością

W dniu wczorajszym,  pełniącemu dyżur pracownikowi WIOŚ w Lublinie, Komenda Miejska Policji w Lublinie, w godzinach wieczornych, zgłosiła, iż w  miejscowości Krebsówka znaleziono beczkę z substancją o ciemnobrunatnym zabarwieniu. Po przybyciu na miejsce zdarzenia ustalono, że przy drodze Osmolice – Niedrzwica, pod lasem w przydrożnym rowie zostały złożone dwa pojemniki 120l i 30 l.  W jednym, z napisem czterochloroetylen,  stwierdzono  ciemnobrunatną maź, w drugim, wypełnionym w 30% ciemną ciecz. Niewielka ilość substancji, która wyciekła z beczki 120 l […]

Czytaj dalej...

Spotkanie WIOŚ i RZGW

W dniu 28 czerwca Dyrektor Departamentu Monitoringu GIOŚ dr inż. Andrzej Jagusiewicz zorganizował spotkanie pomiędzy przedstawicielami wybranych Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska oraz wszystkich Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. Lubelską Inspekcję reprezentowali Z-ca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Mieczysław Burdzicki i kierownik Wydziału Monitoringu Środowiska Alicja Roguska. W trakcie spotkania omówione zostały kompetencje RZGW i Inspekcji w świetle nowelizacji ustawy Prawo wodne oraz zagadnienia współpracy pomiędzy instytucjami, zwłaszcza w dziedzinie wymiany danych […]

Czytaj dalej...

Delegacja przedstawicieli inspekcji ochrony środowiska z państw bałkańskich – BERCEN

W dniach 22-25 czerwca na terenie województwa lubelskiego przebywała delegacja przedstawicieli inspekcji ochrony środowiska państw bałkańskich, skupionych w sieci BERCEN (Bałkańska Sieć ds. Wdrażania i Egzekwowania Prawa Ochrony Środowiska). Członkami sieci są Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Macedonia oraz Serbia i Czarnogóra. Wizyta miała charakter studyjny, a jej celem było zapoznanie z metodyką pracy polskiej Inspekcji Ochrony Środowiska, w szczególności w zakresie działalności kontrolnej. Delegacja zapaznała się z pracą Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska […]

Czytaj dalej...

Krajowa Konferencja Głównego Inspektora Sanitarnego

Na zaproszenie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie- Mieczysław Burdzicki  w dniu 16 czerwca  brał udział w Krajowej Konferencji  Głównego Inspektora Sanitarnego z Państwowymi Wojewódzkimi Inspektorami Sanitarnymi. Na konferencji  przedstawiono między innymi realizację porozumienia zawartego pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Głównym Inspektorem Sanitarnym w sprawie współdziałania obu inspekcji.

Czytaj dalej...

Ćwiczenia pozorujące wystąpienie zdarzenia – Lublin

WIOŚ w godzinach rannych został powiadomiony o zanieczyszczeniu terenu przed Urzędem Miejskim  Lublinie przy ul. Wieniawskiej substancją nieznanego pochodzenia. W ramach obowiązków ustawowych  inicjowania działań tworzących warunki zapobiegania poważnym awariom oraz usuwania ich skutków i przywracania środowiska do stanu właściwego Inspektorat podjął  stosowne działania. Na miejscu zdarzenia okazało się, iż są to ćwiczenia pozorujące wystąpienie zdarzenia,zorganizowane przez Miejskiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Czytaj dalej...
1 2 3 4 5 6 7