Obrady Sejmiku Województwa Lubelskiego

image_print

W dniu 3 października 2005 r. Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – Leszek Żelazny wziął udział w obradach XXXIX sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego, na której przedstawił Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2004 r.