Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

image_print

W dniu 3 października 2005 r. w siedzibie Zamojskiej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyły się warsztaty informacyjno – konsultacyjne, dotyczące treści „Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013”, zorganizowane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie. W spotkaniu udział wziął Wiesław Orzeł – p.o. kierownika Delegatury w Zamościu WIOŚ w Lublinie, który przedstawił wnioski i uwagi z zakresu ochrony środowiska dotyczące powyższego projektu.