Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2004-2006

image_print

W dniu 4 października 2005 r. w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego do wdrażania „Programu ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2004-2006”.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska mgr inż. Leszek Żelazny przedstawił ogólne zasady wymierzania kar za naruszanie warunków korzystania ze środowiska oraz problemy tendencyjne w tym zakresie.