Współpracy przygraniczna z Ukrainą

image_print

W ramach współpracy przygranicznej z Ukrainą w dziedzinie ochrony środowiska WIOŚ Lublin Delegatura w Zamościu, przekazała do Państwowych Urzędów Ekologii i Zasobów Naturalnych Obwodów Wołyńskiego i Lwowskiego wyniki z badań rzeki Bug za III kwartał 2005 r.