Lista 80

image_print

Minister Środowiska Tomasz Podgajniak podjął – na wniosek Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – decyzję o zakończeniu z dniem 16 października 2005 r. funkcjonowania „Listy 80” i szczególnego nadzoru Głównego Inspektora nad zakładami umieszczonymi na liście.

„Lista 80” zakładów najbardziej uciążliwych dla środowiska w skali kraju, została ogłoszona przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w styczniu 1990 roku.

Warunkiem skreślenia z „Listy 80” było opracowanie przez te zakłady programu dostosowawczego i zobowiązanie do jego realizacji w terminach ustalonych w decyzjach wojewody.

Do dnia zakończenia funkcjonowania „Listy 80” w województwie lubelskim pozostały na niej dwa zakłady warunkowo wcześniej skreślone, realizujące określone dla nich programy dostosowawcze:

  • Zakłady Azotowe S.A. w Puławach
  • Cementownia „Chełm” S.A. w Chełmie

Powyższe zakłady oprócz realizacji zadań ujętych w Ekologicznych Programach Dostosowawczych objęte zostały instytucją pozwoleń zintegrowanych, obejmujących wszystkie znaczące aspekty wpływu na środowisko w zakresie wymaganym przez prawo ochrony środowiska. Oba zakłady uzyskały wymagane pozwolenia zintegrowane.