Badania Jeziora Białe Włodawskie

image_print

WIOŚ w Lublinie Delegatura w Chełmie zakończyła serię badań Jeziora Białe Włodawskie w zakresie realizacji badań monitoringu reperowego jezior. Od roku 1999 Jezioro Białe (jako 1 z 10 jezior w Polsce) włączone zostało do krajowej sieci monitoringu jezior reperowych odznaczających się niskim stopniem eutrofizacji wód i zgodnie z „Programem badań jezior reperowych objętych siecią krajową” badane jest 6-8 razy w sezonie wegetacyjnym. Wyniki badań zostaną wykorzystane przy opracowywaniu „Komunikatu o stanie czystości jeziora” oraz przekazane do Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie.

j.Białe Włodawskie

fot. Leszek Żelazny