Program Operacyjny Środowiska na lata 2007-2013

image_print

W dniu 25 października w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja w ramach konsultacji społecznych projektu Programu Operacyjnego Środowiska na lata 2007-2013. Konferencję zorganizowało Ministerstwo Środowiska we współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim.

Wziął w niej udział Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – Leszek Żelazny.

Konferencja obejmowała województwa: lubelskie, mazowieckie, podlaskie, świętokrzyskie. Zaprezentowany został Regionalny Program Operacyjny województwa lubelskiego i świętokrzyskiego.