Spotkanie WIOŚ i służb ochrony środowiska Białorusi

image_print

W dniu 25 października 2005 r. w Brześciu na Białorusi odbyło się spotkanie przedstawicieli Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie, połączone ze wspólnym poborem prób wody rzeki Bug. Na czele delegacji polskiej stanął Mieczysław Burdzicki, Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie. Wspólny pobór prób stanowi realizację ustaleń IV Posiedzenia Polsko-Białruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej, działającej w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej. W trakcie spotkania omówiono wyniki badań prób pobranych w dniu 17.05.2005 r., wymieniono próby do przeprowadzenia porównań międzylaboratoryjnych oraz ustalono harmonogram wspólnych prac na rok 2006.

spotkanie przedstawicieli Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu oraz WIOŚ -25-10-2005

fot. Janusz Wrzesiński