Zapach spalenizny – Chełm

image_print

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Chełmie w związku z licznymi telefonami zaniepokojonych mieszkańców miasta Chełma dotyczących pogorszenia się stanu powietrza atmosferycznego informuje, iż według danych z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Chełmie – w miejscowości Krobonosz gm. Sawin płoną torfowiska, co wraz z panującymi idealnymi warunkami atmosferycznymi dla smogu (duża wilgotność powietrza i brak wiatru, opadające mgły) powoduje wyraźnie odczuwalny organoleptycznie zapach spalenizny. Na to nakłada się tzw. „niska emisja” z kotłowni domowych.

Wyniki badań prowadzonych na stacji monitoringu powietrza zlokalizowanej w Chełmie z kilku ostatnich dni nie wykazały przekroczeń stężeń dopuszczalnych wynosząc dla:

  • SO2 – 18 µg/m3 przy dopuszczalnej 24 godzinnej – 125 µg/m3
  • NO2  – 22,6 µg/m3 – brak poziomu dopuszczalnego dla 24 godzinnego okresu uśredniania,
  • pył zawieszony – 33,2 µg/m3 przy dopuszczalnej 24 godzinnej – 50 µg/m3.

pozary torfowisk listopad 2005