Narada szkoleniowa Naczelników Wydziałów Inspekcji

W dniach 16-18 listopada 2005 r. w Ośrodku w Dębe odbyła się narada szkoleniowa Naczelników Wydziałów Inspekcji i Kierowników Działów Inspekcji Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska. Narada rozpoczęła się wystąpieniem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska .

W trakcie szkolenia  poruszono tematy dotyczące zmian w Prawie ochrony Środowiska, orzecznictwa administracyjnego z uwzględnieniem nowych regulacji prawnych- gospodarki odpadami, międzynarodowego obrotu odpadami.

Znaczącą uwagę poświęcono zagadnieniom związanym z ochroną środowiska w rolnictwie. Omówiono także aktualne zagadnienia działalności kontrolnej.