WIOŚ Lublin – zajęcia dydaktyczne

W dniu 02.12.2005 r. Laboratorium Delegatury WIOŚ w Zamościu, w ramach zajęć dydaktycznych, odwiedzili uczniowie trzecich klas o profilu biologiczno-medycznym i matematyczno-informatycznym III – go Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu. Uczniowie obejrzeli pomieszczenia laboratoryjne i zapoznali się z zakresem prowadzonych badań i pomiarów.

Specjalnie dla nich została przygotowana prezentacja pomiaru hałasu. Mogli również zaobserwować działanie stacji meteorologicznej będącej na wyposażeniu Delegatury.