Problemy i zadania w zakresie ochrony środowiska w województwie lubelskim

Polski  Klub  Ekologiczny, Okręg Środkowo-Wschodni, z okazji swego 25 – lecia zorganizował wspólnie z Katedrą Ochrony Środowiska KUL , Centrum Ochrony Środowiska UMCS i Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa -PIB w Puławach zorganizował w dniu 6 grudnia 2005 r. konferencję na temat „Problemy i zadania w zakresie ochrony środowiska w województwie lubelskim”  . Konferencja odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta Lublin.
„Aktualne problemy ochrony środowiska w województwie lubelskim” zaprezentował Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie – Pan Mieczysław Burdzicki.

Aktualne problemy ochrony środowiska w województwie lubelskim - prezentacja WIOS - 6.12.2005