Przegląd zarządzania w Laboratoriach WIOŚ Lublin

image_print

W dniu 22.12.2005 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie – Pan Leszek Żelazny przeprowadził przegląd zarządzania w Laboratoriach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie. W przeglądzie uczestniczyli kierownicy Laboratoriów wchodzących w skład WIOŚ w Lublinie oraz kierownicy działów współpracujących z Laboratoriami.
Porządek dzienny spotkania przeglądowego obejmował wszystkie punkty normy PN EN ISO/IEC 17025 dotyczące zarządzania i działalności technicznej, w tym w szczególności:

  • ocenę realizacji ustaleń z poprzedniego przeglądu,
  • organizację, system jakości, stosowność polityki jakości i procedur,
  • wyniki auditów wewnętrznych i zewnętrznych,
  • przeglądy zarządzania,
  • oceny Laboratorium przez organizacje zewnętrzne,
  • metody badań i ich walidacja,
  • zapewnienie jakości wyników badań,
  • wyniki porównań międzylaboratoryjnych.

Ustalenia z przeglądu będą realizowane w roku 2006.