image_print

Lista 80

Minister Środowiska Tomasz Podgajniak podjął – na wniosek Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – decyzję o zakończeniu z dniem 16 października 2005 r. funkcjonowania „Listy 80” i szczególnego nadzoru Głównego Inspektora nad zakładami umieszczonymi na liście. „Lista 80” zakładów najbardziej uciążliwych dla środowiska w skali kraju, została ogłoszona przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w styczniu 1990 roku. Warunkiem skreślenia z „Listy 80” było opracowanie przez te zakłady programu dostosowawczego […]

Czytaj dalej...

Wojewódzki Zespołu Reagowania Kryzysowego

W dniu 20 października 2005 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny wziął udział w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Tematem spotkania było „Przygotowanie wojewódzkiego i powiatowych zespołów reagowania kryzysowego do zapobiegania wystąpieniu oraz likwidacji skutków wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa lubelskiego”. Posiedzenie  zwołano w celu przygotowania służb, inspekcji i straży do zapobiegania i zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków. Wystąpienia prezentowali :  Jan Sławomirski – Wojewódzki Lekarz Weterynarii, […]

Czytaj dalej...

Inauguracja Roku Akademickiego 2005/2006 KUL

W dniu 16 października 2005 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2005/2006 . W uroczystościach uczestniczył Główny Inspektor Ochrony Środowiska – Pan Minister Wojciech Stawiany i Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie –Pan Leszek Żelazny.

Czytaj dalej...

15-lecie Poleskiego Parku Narodowego

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska mgr inż. Leszek Żelazny brał udział w Jubileuszowej Konferencji z okazji 15-lecia Poleskiego Parku Narodowego, która dobyła się w siedzibie Parku w Urszulinie w dniach 13-15 października 2005 r. Na konferencji miało  miejsce: uroczyste posiedzenie Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego, wspólne posiedzenie Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego i Rady Zarządu Chełmskich Parków Krajobrazowych: „Sieć ostoi NATURA 2000 na Polesiu Zachodnim” oraz polsko – białorusko – ukraińskie seminarium: „Międzynarodowy […]

Czytaj dalej...

Alert Ekologiczno-Zdrowotny

12 października 2005 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska mgr inż. Leszek Żelazny uczestniczył w uroczystym podsumowaniu XVII Edycji Alertu Ekologiczno Zdrowotnego, który odbył się w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Głównym organizatorem uroczystości była Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Lublinie.

Czytaj dalej...

Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2004-2006

W dniu 4 października 2005 r. w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego do wdrażania „Programu ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2004-2006”. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska mgr inż. Leszek Żelazny przedstawił ogólne zasady wymierzania kar za naruszanie warunków korzystania ze środowiska oraz problemy tendencyjne w tym zakresie.

Czytaj dalej...

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

W dniu 3 października 2005 r. w siedzibie Zamojskiej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyły się warsztaty informacyjno – konsultacyjne, dotyczące treści „Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013”, zorganizowane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie. W spotkaniu udział wziął Wiesław Orzeł – p.o. kierownika Delegatury w Zamościu WIOŚ w Lublinie, który przedstawił wnioski i uwagi z zakresu ochrony środowiska dotyczące powyższego projektu.

Czytaj dalej...
1 2 3 4 6