image_print

Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego

Dnia 3 października przedstawiciele WIOŚ Lublin Delegatury w Zamościu wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez Departament Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego województwa lubelskiego na temat „Azbest zagrożenia zdrowotne, uwarunkowania prawne oraz procedury unieszkodliwiania”. Z uwagi na to, że województwo lubelskie zajmuje drugie miejsce w kraju pod względem ilości wykorzystanych materiałów zawierających azbest (w szczególności w budownictwie), istotnym punktem konferencji było omówienie przygotowywanego „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla […]

Czytaj dalej...

Badania porównawcze laboratoriów WIOŚ Lublin

Po raz trzeci w tym roku Laboratorium Delegatury w Zamościu obok Laboratoriów: WIOŚ Lublin, Delegatury w Białej Podlaskiej i Chełmie uczestniczyło w wewnątrz laboratoryjnych badaniach porównawczych zorganizowanych przez WIOŚ Lublin. Pobór wspólnych prób do analiz fizyko – chemicznych i biologicznych został zaplanowany na rzece Bystrzycy w Lublinie. Celem tych badań jest stałe doskonalenie wewnętrznej kontroli jakości w Laboratoriach WIOŚ

Czytaj dalej...

Lubelski Dzień Bez Samochodu

22 września 2005 r. to „EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU” w ramach tej akcji Urząd Miasta Lublin organizuje pod patronatem Prezydenta Miasta Lublina „LUBELSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU”. Do współpracy zaproszono WIOŚ w Lublinie. W związku z akcją pracownicy laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska badali poziom hałasu komunikacyjnego. Badania prowadzone były 21.09.2005 r.(dzień z samochodem) i 22.09.2005 r. (dzień bez samochodu) celem porównania poziomu hałasu w środowisku.

Czytaj dalej...

Program gospodarki wodnej Województwa Lubelskiego

20 września br. w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się konferencja, w której brał udział Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Leszek Żelazny. Tematem konferencji był: „Program gospodarki wodnej Województwa Lubelskiego”. Celem było zidentyfikowanie i zhierarchizowanie głównych problemów gospodarki wodnej w głównych zlewniach Województwa Lubelskiego, a także wskazanie działań umożliwiających rozwiązanie poszczególnych problemów i opracowanie strategii realizacji tych działań. Program stanowić będzie podstawę do sprecyzowania listy działań priorytetowych przy […]

Czytaj dalej...

Zanieczyszczenie wód rzeki Uherki

W dniu 1 września 2005r WIOŚ Lublin-Delegatura w Chełmie została poinformowana telefonicznie przez pracownika PZW w Chełmie o zanieczyszczeniu wód rzeki Uherki na wysokości wylotu ścieków z oczyszczalni MPGK Sp.zo.o-„Bioblok Chełmski”. Po otrzymaniu powyższej informacji pracownicy Delegatury udali się na miejsce zdarzenia, gdzie stwierdzili (na podstawie oceny wizualnej) zanieczyszczenie odcinka rzeki Uherki poniżej wylotu ścieków z oczyszczalni „Bioblok chełmski”. W związku z zaistniałą sytuacją przeprowadzono kontrolę interwencyjną w MPGK Sp. z o.o w Chełmie- oczyszczalni […]

Czytaj dalej...

Sesja Rady Powiatu Kraśnik

7 września 2005 r. Kierownik Wydziału Inspekcji WIOŚ w Lublinie Teresa Mazurek i przedstawiciel Wydziału Monitoringu Monika Stasiak uczestniczyły w sesji Rady Powiatu Kraśnickiego, na której przedstawiły stan środowiska na terenie powiatu w 2004 r.

Czytaj dalej...

Badania jezior województwa lubelskiego

WIOŚ Lublin – Delegatura w Chełmie informuje, iż zakończono drugą serię pomiarową badań jezior województwa lubelskiego, objętych programem monitoringu środowiska w roku 2005 tj. :Białe Włodawskie, Bialskie, Czarne Sosnowickie, Firlej, Długie, Glinki, Moszne, Uścimowskie, Zagłębocze. Pomiary i obserwacje prowadzone w czasie badań większości jezior nie budziły zastrzeżeń. W jeziorach głębokich wystąpiła stratyfikacja termiczno-tlenowa oraz wysoka przezroczystość wody. Wody jezior płytkich charakteryzowały się z reguły dobrym natlenieniem wody. Pełna […]

Czytaj dalej...

Wyciek oleju opałowego do kanalizacji deszczowej

W dniu 18 sierpnia 2005 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie został poinformowany przez Miejski Inspektorat Ochron Środowiska w Lublinie o wycieku i przedostaniu się do kanalizacji deszczowej oleju opałowego. Zdarzenie miało miejsce na terenie firmy „COPAR” Sp. z o.o.  w Lublinie. Pracownicy MIOŚ i WIOŚ w Lublinie po udaniu się na miejsce zdarzenia stwierdzili: ślady wycieku oleju opałowego w pomieszczeniu magazynowym i na placu przed magazynem; obecność oleju w 3 studzienkach kanalizacji burzowej . Na miejsce zdarzenia […]

Czytaj dalej...
1 2 3 4 5 6