image_print

Wyciek oleju napędowego z wywróconej autocysterny

Dnia 17 sierpnia 2005 r. o godz. 7.20  KW PSP w Lublinie powiadomiła Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie o mającym miejsce 16 sierpnia 2005 r.  ok. godz. 23.35  zdarzeniu drogowym w Modliborzycach pow. Janów Lubelski, w wyniku którego doszło do wycieku z wywróconej autocysterny oleju napędowego. Pracownicy Wydziału Inspekcji i Laboratorium udali się na miejsce zdarzenia. W trakcie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że w wyniku rozszczelnienia cysterny na pobocze drogi wyciekło 31 639 l oleju napędowego. Pracownicy Laboratorium […]

Czytaj dalej...

Kontrola interwencyjna w Zakładach Mięsnych Końskowola

W dniu 12 sierpnia 2005 r. pracownicy WIOŚ w Lublinie na wniosek Wójta Gminy Końskowola przeprowadzili kontrolę interwencyjną w Zakładach Mięsnych Końskowola S.A. w zakresie gospodarki wodno – ściekowej. W wyniku stwierdzonych w trakcie kontroli naruszeń nałożono grzywnę drodze mandatu karnego oraz wydano zarządzenia pokontrolne.

Czytaj dalej...

Podsumowanie działalności kontrolnej za I półrocze 2005 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony  Środowiska dokonał podsumowania działalności kontrolnej za I półrocze 2005 r. W ewidencji znajduje się 2921 podmiotów korzystających ze środowiska. Przeprowadzono 682 kontrole, w tym 108 z pomiarami i 68 kontroli interwencyjnych. Wydano 324 zarządzenia pokontrolne zobowiązujące do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Wydano 3 decyzje o wstrzymaniu użytkowania instalacji na podstawie art.365 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Wydano 10 postanowień oraz 62 opinie i zaświadczenia. Wymierzono 49 mandatów karnych na kwotę 8050 […]

Czytaj dalej...

JAN GODZISZ

Z wielkim żalem zawiadamiamy że odszedł nasz kolega JAN GODZISZ magister chemii  Jan Godzisz – rozpoczął pracę w służbach ochrony  środowiska: w 1979 r. – jako Inspektor  w Samodzielnej Pracowni Badań i Kontroli Środowiska w Zamościu, od 1983 – pełnił funkcję Kierownika Zespołu Inspektorów, w 1984 – objął stanowisko Kierownika Samodzielnej Pracowni Badań i Kontroli Środowiska w Zamościu, od 1989 do 1991 r.  był Dyrektorem Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska w Zamościu, od 1991 do 1999 r. był Wojewódzkim Inspektoratem […]

Czytaj dalej...

Kontrola NIK

WIOŚ  Lublin przeprowadzi do dnia 15.08.2005 r. kontrole przestrzegania przepisów dotyczących gospodarowania opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi w 3 zakładach, wytypowanych przez NIK.

Czytaj dalej...

Bilans zamknięcia Listy 80

W związku z planowanym opracowaniem „Bilansu zamknięcia Listy 80” tutejszy Inspektorat przesłał do GIOŚ, informację dotycząca zakładów funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego, które warunkowo skreślono z „Listy 80” zakładów najbardziej uciążliwych dla środowiska w skali kraju. Do zakładów tych należą: Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach Cementownia „Chełm” S.A. w Chełmie W ramach procedury skreślenia zakłady realizują zadania ujęte w Ekologiczne Programy Dostosowawcze (EDP). Stan realizacji EDP w tych zakładach przedstawia się […]

Czytaj dalej...

Odpady komunalne

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie rozpoczął kontrole w ramach ogólnokrajowego cyklu kontrolnego dotyczącego podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Kontrolą objęte zostaną podmioty zlokalizowane na terenie czterech gmin województwa.

Czytaj dalej...

Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Wprowadzenie w życie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202) spowodowało wygaśnięcie  z dniem 30.06.2005 r. uprawnień dla przedsiębiorstw utylizacji pojazdów do wydawania zaświadczeń, które stanowiły postawę do wyrejestrowania pojazdów- art.61. Zgodnie z art. 40 tej ustawy wydanie przez wojewodę decyzji na wytwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem stacji demontażu możliwe jest po przeprowadzeniu przez WIOŚ kontroli funkcjonowania instalacji i urządzeń służących do demontażu  pojazdów wycofanych z eksploatacji. […]

Czytaj dalej...

XX – lecie Spółki Wodno Ściekowej Jezioro Białe Glinki

Z okazji XX  – lecia  Spółki Wodno Ściekowej Jezioro Białe Glinki oraz Zarządu Chełmskich Parków Krajobrazowych,  Pan Leszek Żelazny- Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska uczestniczył  w dniu 6  czerwca 2005 r. w Okunince nad Jeziorem Białym (Gm.Włodawa) w Konferencji naukowo-technicznej organizowanej pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego oraz I Wicewojewody Lubelskiego pt. „Spółka Wodno Ściekowa Jezioro Białe Glinki partnerem samorządu w rozwiązywaniu problemów gospodarki wodno- ściekowej w rejonie Sobiborskiego Parku Krajobrazowego”. W programie uroczystości znalazły […]

Czytaj dalej...
1 2 3 4 5 6