image_print

Narada regionalna w WIOŚ Lublin

W dniu dzisiejszym odbyła się kolejna cykliczna narada regionalna z udziałem kierownictwa WIOŚ i delegatur. Omawiano sprawy bieżące pracy WIOŚ i nowe przepisy prawne. Kierownicy Laboratoriów delegatur i WIOŚ zapoznali się prezentacją systemem LIMS – do zarządzania obiegiem informacji w laboratoriach.

Czytaj dalej...

Spotkanie WIOŚ ze służbami ochrony środowiska Białorusi

14 listopada przedstawiciele WIOŚ w Lublinie oraz Brzeskiego Obwodowego Komitetu Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska uczestniczyli w kolejnym wspólnym poborze prób na rzece Bug. Na spotkaniu roboczym, które odbyło się w Brześciu, zostały omówione m.in. tematy związane z badaniem jakości wód granicznego odcinka rzeki Bug, a strona białoruska przedstawiła instrukcję powiadamiania na wypadek poważnej awarii. Poruszono także tematykę badania jakości powietrza atmosferycznego tj. zakresu badań oraz instytucji odpowiedzialnych. Stronie polskiej przewodniczył Kierownik […]

Czytaj dalej...

Alert Ekologiczno–Zdrowotny

27 października w Dworku KUL w Lublinie odbyło się uroczyste podsumowanie XVIII Edycji Alertu Ekologiczno – Zdrowotnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. W uroczystości uczestniczył Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie – Pan Leszek Żelazny. Współorganizatorami Alertu byli Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Lubelski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Lublinie, […]

Czytaj dalej...

Rozwój gospodarczy Hrubieszowa

W dniu 25 października na zaproszenie Burmistrza miasta Hrubieszowa Pana Franciszka Sucheckiego, Kierownik Delegatury w Zamościu Pan Wiesław Orzeł wziął udział w uroczystym odbiorze projektu pn. „ROZWÓJ GOSPODARCZY HRUBIESZOWA” finansowanego m. in. ze środków unijnych. Realizacja projektu ma na celu stworzenie sprzyjających warunków do powstania małych i średnich przedsiębiorstw poprzez stworzenie terenów inwestycyjnych z właściwą infrastrukturą techniczną. Drugim aspektem towarzyszącym realizacji projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego na obszarze oddziaływania projektu. […]

Czytaj dalej...

Pożaru na składowisku odpadów w Pawłowie

WIOŚ Lublin Delegatura w Chełmie informuje, iż zakończyła się akcja gaszenia pożaru na składowisku odpadów w Pawłowie gm. Rejowiec Fabryczny. Akcję prowadziła Państwowa Straż Pożarna, a pracownicy WIOŚ przeprowadzili kontrolę w zakresie prawidłowości  eksploatacji powyższego składowiska. W efekcie kontroli za nieprzestrzeganie warunków ochrony środowiska wymierzono mandat karny. Ponadto zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano zarządzającego do uporządkowania składowiska niezwłocznie po zakończeniu akcji gaśniczej, wyeliminowania możliwości palenia się odpadów oraz eksploatacji składowiska zgodnie z warunkami […]

Czytaj dalej...

Projekt rezerwatu Biosfery Roztocze – Puszcza Solska

W dniu 27 września  odbyła się konferencja pt. „Projekt rezerwatu Biosfery Roztocze – Puszcza Solska – przykład harmonii przyrody i kultury oraz wieloaspektowej współpracy transgranicznej”. Celem konferencji, w której udział wziął Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie – Pan Leszek Żelazny była prezentacja projektu Rezerwatu Biosfery Roztocze – Puszcza Solska oraz rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych.

Czytaj dalej...

Sesja Rady Powiatu Kraśnickiego

W dniu 27 września 2006 r. w Kraśniku odbyła się III Sesja Rady Powiatu Kraśnickiego, na której Kierownicy Wydziału Inspekcji i Wydziału Monitoringu WIOŚ – Pani Eliza Buszewska-Rydzik i Pani Alicja Roguska przedstawiły informacje dotyczące stanu środowiska na terenie powiatu kraśnickiego.

Czytaj dalej...

Europejski Dzień bez Samochodu

22 września odbył się w Lublinie Europejski Dzień bez Samochodu. WIOŚ Lublin uczestniczył w tej imprezie prezentując mobilne laboratorium pomiarowe zanieczyszczeń powietrza. W trakcie pokazu dokonano pomiaru zanieczyszczeń CO, SO2, NOx, pyłu zawieszonego. Zaprezentowano również urządzenia do pomiaru hałasu. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – Leszek Żelazny przedstawił działanie WIOŚ w zakresie ochrony środowiska.

Czytaj dalej...

Śnięcie ryb w rzece Krznie

Po otrzymaniu zgłoszeń w sprawie śnięcia ryb w rzece Krznie pracownicy WIOŚ w Lublinie – Delegatury w Białej Podlaskiej dokonali w dniach 21-24.08.2006 r. oględzin rzeki Krzny w Białej Podlaskiej i w miejscowości Czosnówka oraz rzeki Rudka w okolicach mostu w Czosnówce. Podczas wizji nie stwierdzono obecności śniętych ryb, natomiast wyniki analiz pobranych prób wody świadczyły o niskiej zawartości tlenu, co mogło spowodować niepokojące zachowanie się ryb. Przyczyny takiego stanu należy upatrywać w znacznych opadach […]

Czytaj dalej...
1 2 3