Śnięcie ryb w rzece Krznie

image_print

Po otrzymaniu zgłoszeń w sprawie śnięcia ryb w rzece Krznie pracownicy WIOŚ w Lublinie – Delegatury w Białej Podlaskiej dokonali w dniach 21-24.08.2006 r. oględzin rzeki Krzny w Białej Podlaskiej i w miejscowości Czosnówka oraz rzeki Rudka w okolicach mostu w Czosnówce.
Podczas wizji nie stwierdzono obecności śniętych ryb, natomiast wyniki analiz pobranych prób wody świadczyły o niskiej zawartości tlenu, co mogło spowodować niepokojące zachowanie się ryb. Przyczyny takiego stanu należy upatrywać w znacznych opadach deszczu, które spowodowały podniesienie poziomu wody w rzece i wystąpienie jej z koryta na tereny łąk i upraw rolnych położonych w dolinie rzeki.
Obumieranie i zagniwanie organizmów roślinnych i zwierzęcych na zalanych wodą terenach oraz spływ tych wód do rzeki były przyczyną nagłego spadku zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie.