Europejski Dzień bez Samochodu

22 września odbył się w Lublinie Europejski Dzień bez Samochodu. WIOŚ Lublin uczestniczył w tej imprezie prezentując mobilne laboratorium pomiarowe zanieczyszczeń powietrza.

W trakcie pokazu dokonano pomiaru zanieczyszczeń CO, SO2, NOx, pyłu zawieszonego. Zaprezentowano również urządzenia do pomiaru hałasu.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – Leszek Żelazny przedstawił działanie WIOŚ w zakresie ochrony środowiska.