Projekt rezerwatu Biosfery Roztocze – Puszcza Solska

W dniu 27 września  odbyła się konferencja pt. „Projekt rezerwatu Biosfery Roztocze – Puszcza Solska – przykład harmonii przyrody i kultury oraz wieloaspektowej współpracy transgranicznej”.

Celem konferencji, w której udział wziął Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie – Pan Leszek Żelazny była prezentacja projektu Rezerwatu Biosfery Roztocze – Puszcza Solska oraz rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych.