Rozwój gospodarczy Hrubieszowa

W dniu 25 października na zaproszenie Burmistrza miasta Hrubieszowa Pana Franciszka Sucheckiego, Kierownik Delegatury w Zamościu Pan Wiesław Orzeł wziął udział w uroczystym odbiorze projektu pn. „ROZWÓJ GOSPODARCZY HRUBIESZOWA” finansowanego m. in. ze środków unijnych.

Realizacja projektu ma na celu stworzenie sprzyjających warunków do powstania małych i średnich przedsiębiorstw poprzez stworzenie terenów inwestycyjnych z właściwą infrastrukturą techniczną.

Drugim aspektem towarzyszącym realizacji projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego na obszarze oddziaływania projektu.

Podczas wizytacji inwestycji zaproszeni goście odwiedzili rozbudowaną i zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków komunalnych w Hrubieszowie przy ul. Gródeckiej.