Alert Ekologiczno–Zdrowotny

image_print

27 października w Dworku KUL w Lublinie odbyło się uroczyste podsumowanie XVIII Edycji Alertu Ekologiczno – Zdrowotnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. W uroczystości uczestniczył Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie – Pan Leszek Żelazny.
Współorganizatorami Alertu byli Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Lubelski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Lublinie, Zarząd Okręgowy Ligi Ochrony Przyrody W Lublinie, Zarząd Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, Powiatowe Stacje Sanitarno Epidemiologiczne województwa lubelskiego.
Pani Ewa Garzewska z Delegatury WIOŚ w Białej Podlaskiej otrzymała podziękowanie za pomoc i wsparcie okazane w realizacji zadań XVIII edycji Alertu Ekologiczno – Zdrowotnego.