Spotkanie WIOŚ ze służbami ochrony środowiska Białorusi

14 listopada przedstawiciele WIOŚ w Lublinie oraz Brzeskiego Obwodowego Komitetu Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska uczestniczyli w kolejnym wspólnym poborze prób na rzece Bug.
Na spotkaniu roboczym, które odbyło się w Brześciu, zostały omówione m.in. tematy związane z badaniem jakości wód granicznego odcinka rzeki Bug, a strona białoruska przedstawiła instrukcję powiadamiania na wypadek poważnej awarii.
Poruszono także tematykę badania jakości powietrza atmosferycznego tj. zakresu badań oraz instytucji odpowiedzialnych. Stronie polskiej przewodniczył Kierownik Delegatury w Białej Podlaskiej – Edward Dec, zaś stronie białoruskiej Zastępca Przewodniczącego Brzeskiego Obwodowego Komitetu Zasobów  Naturalnych i Ochrony Środowiska – Tamara Jałkowska.