rz.Bug – badania na zawartość fosforu ogólnego i fosforanów

image_print

WIOŚ Lublin informuje, że w związku z emisją związków fosforu do środowiska po zdarzeniu, które miało miejsce w dniu 16.07.2007 r. na Ukrainie, kontynuując badania wpływu tej awarii na środowisko, w dniu 1.08.2007 r. pobrano  próby opadu atmosferycznego z miesiąca lipca zebrane na stacji IMGW we Włodawie.

W ww. próbach została przeprowadzona analiza chemiczna na zawartość m.in. fosforu ogólnego i fosforanów. Zawartość fosforu ogólnego w tych próbach nie odbiegała od poziomu obserwowanego w miesiącach maj i czerwiec i kształtowała się w granicach 0,03 – 0,05 mg P/dm3 opadu atmosferycznego.

Na podstawie ostatnich badań wody rzeki Bug z dnia 6 i 7 sierpnia 2007 r. prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska stwierdza się podwyższoną zawartość fosforanów zgodnie z obserwowaną corocznie w miesiącach letnich tendencją. Zawartość  tych związków wahała się w granicach 0,23 – 1,55 mg PO4/dm3, z kolei stężanie fosforu ogólnego kształtowało się na poziomie od 0,37 do 0,76 mg P/dm3.

Zdaniem WIOŚ w Lublinie podwyższonego poziomu zawartości fosforanów w wodach rzeki Bug nie należy wiązać z katastrofą kolejową i pożarem płynnego fosforu.

W związku z powyższym inspektorat zakończył prowadzenie badań w kierunku oznaczenia zawartości związków fosforu w środowisku w aspekcie tego zdarzenia.