Szkolenie w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów

Dnia 14 września z inicjatywy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK w siedzibie NOSG w Chełmie, pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie przeprowadzili szkolenie w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów. W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze Straży Granicznej oraz Urzędów Celnych. Podstawowym celem szkolenia było ujednolicenie stosowania (w tym interpretacji) przez służby celne, straż graniczną i inspekcję ochrony środowiska przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów oraz ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, a także wymiana doświadczeń.