Zakończenie budowy obiektu budowlanego

WIOŚ Lublin informuje że na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587) z dniem 19 sierpnia 2007 r. uchylono art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217), który zobowiązywał inwestora do zawiadomienia Inspekcji Ochrony Środowiska o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.