Spotkanie WIOŚ Lublin ze służbami ochrony środowiska Białorusi

W dniu 2 października 2007 roku przedstawiciele WIOŚ w Lublinie i Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska uczestniczyli we wspólnym poborze prób na rzece Bug. Na spotkaniu roboczym omówione zostały m.in. wyniki badań z poboru wiosennego, poruszono też sprawę uciążliwości odorowej odczuwanej przez mieszkańców Terespola i Brześcia związanej z eksploatacją brzeskiej oczyszczalni ścieków.
W spotkaniu stronie polskiej przewodniczyła Kierownik Wydziału Organizacyjnego WIOŚ Agnieszka Kowalska-Głowiak, zaś stronie białoruskiej Przewodnicząca  Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska Tamara Jałkowska.